THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Bronchiolitis

Bronchiolitis is een besmettelijke virusinfectie van de luchtwegen van zuigelingen en jonge kinderen, die vooral tijdens uitademen ademhalingsproblemen veroorzaakt.

Bronchiolitis wordt het vaakst veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus (RS-virus), al zijn er soms andere virussen bij betrokken, zoals para-influenzavirussen en adenovirussen. Infectie met deze virussen veroorzaakt ontsteking van de luchtwegen. Door de ontsteking vernauwen de luchtwegen zich, waardoor de luchtstroom in en uit de longen wordt belemmerd.

Bronchiolitis komt doorgaans voor bij kinderen jonger dan 18 maanden en komt het vaakst voor bij zuigelingen jonger dan 6 maanden. Gedurende het eerste levensjaar doet bronchiolitis zich bij ongeveer 11 op de 100 kinderen voor, al worden bij epidemieën veel meer zuigelingen geïnfecteerd. Bronchiolitis komt het meeste voor in de winter en het vroege voorjaar. De ziekte lijkt vaker voor te komen bij zuigelingen van wie de moeder sigaretten rookt, vooral als ze dit tijdens de zwangerschap heeft gedaan. Bij zuigelingen die borstvoeding krijgen, lijkt de ziekte minder vaak voor te komen. Ouders en oudere broers en zussen kunnen met hetzelfde virus worden besmet, maar dit veroorzaakt bij hen meestal niet meer dan een lichte verkoudheid.

Symptomen en diagnose

Bronchiolitis begint met de symptomen van een verkoudheid: loopneus, niezen, lichte koorts en wat hoesten. Na enkele dagen krijgt het kind problemen met de ademhaling en verergert de hoest. Gewoonlijk maakt het kind een hoog, piepend geluid bij het uitademen. Bij de meeste zuigelingen zijn de symptomen licht, ook al is er mogelijk sprake van een iets versnelde ademhaling en ernstig verstopte neus. Het kind is alert, heeft het naar zijn zin en drinkt goed. Andere zuigelingen zijn ernstiger aangedaan en hebben een snelle, oppervlakkige en moeizame ademhaling. Soms leidt zuurstoftekort ertoe dat het kind blauwachtig verkleurt. De snelle ademhaling veroorzaakt problemen bij het drinken, mogelijk met uitdroging (dehydratie) tot gevolg.

Een arts baseert de diagnose op de symptomen en het lichamelijk onderzoek. Soms wordt slijm achter uit de neus van het kind gezogen om het virus in het laboratorium te laten identificeren.

Prognose en behandeling

De meeste kinderen herstellen thuis in 3 tot 5 dagen. Tijdens de ziekte mogen regelmatig kleine hoeveelheden heldere vloeistoffen (water, sap) worden gegeven. Toenemende ademhalingsproblemen, blauwachtige verkleuring van de huid, vermoeidheid en uitdroging geven aan dat het kind in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Wanneer sprake is van een aangeboren hart- of longziekte of een verminderde afweer, wordt het kind mogelijk eerder in het ziekenhuis opgenomen omdat het dan een veel groter risico heeft om ernstig ziek te worden door bronchiolitis. Met de juiste zorg is het risico van overlijden aan bronchiolitis klein, zelfs bij de kinderen die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen.

In het ziekenhuis wordt de zuurstofconcentratie in het bloed gecontroleerd met een sensor op een vinger, teen of oorlel en wordt zuurstof toegediend door middel van een zuurstofslangetje of zuurstofmasker. Beademingsapparatuur is soms nodig om de ademhaling te ondersteunen. Er wordt intraveneus vocht toegediend als het kind niet voldoende kan drinken. Inhalatiegeneesmiddelen om de luchtwegen te verwijden (bronchodilatatoren) kunnen worden geprobeerd, maar hun effectiviteit bij bronchiolitis is twijfelachtig. Antibiotica toedienen heeft geen zin.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Astma

Next: Pseudo-kroep

Figures
Tables
Disclaimer