THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Pseudo-kroep

Pseudo-kroep (laryngotracheobronchitis) is een besmettelijke virusinfectie van de bovenste luchtwegen die hoesten en in sommige gevallen vooral tijdens inademen ademhalingsproblemen veroorzaakt.

Deze virusinfectie veroorzaakt zwelling van het weefsel waarmee de luchtwegen zijn bekleed, vooral in het gebied net onder het strottenhoofd (larynx). De meest voorkomende oorzaak is het para-influenzavirus, maar pseudo-kroep kan ook door andere virussen worden veroorzaakt, bijvoorbeeld het respiratoir syncytieel virus (RS-virus) of het griepvirus. De aandoening treedt het vaakst op in de herfst en winter, maar komt gedurende het hele jaar voor. Pseudo-kroep komt hoofdzakelijk voor bij kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 3 jaar, al treft het incidenteel jongere of oudere kinderen. Door een griepvirus veroorzaakte pseudo-kroep kan soms buitengewoon ernstig zijn en treedt vaker op bij kinderen in de leeftijd van 3 tot 7 jaar. De ziekte wordt meestal verspreid door inademing van vochtdruppeltjes in de lucht die virussen bevatten of door voorwerpen aan te raken die met deze vochtdruppeltjes zijn besmet.

Symptomen en diagnose

Pseudo-kroep begint meestal met de symptomen van een verkoudheid: loopneus, niezen, verhoging en wat hoesten. Vervolgens ontstaat een veelvuldig optredende hoest met een vreemde klank die schel of blaffend aandoet. Soms veroorzaakt zwelling van de luchtwegen ademhalingsproblemen, wat het duidelijkst is bij de inademing. Bij ernstige pseudo-kroep is bij de inademing mogelijk een hard, gierend geluid (stridor) hoorbaar. Alle symptomen zijn gewoonlijk 's nachts veel ernstiger en kunnen het kind wakker maken. Vaak verbetert de toestand van het kind 's ochtends en verslechtert de volgende nacht dan weer. Een arts herkent pseudo-kroep aan de kenmerkende symptomen, vooral het geluid bij het hoesten.

Behandeling

Een kind met een lichte vorm van pseudo-kroep kan thuis worden verzorgd en herstelt meestal binnen 3 tot 4 dagen. Er moet voor worden gezorgd dat het kind het zo aangenaam mogelijk heeft, het moet veel drinken en voldoende rusten, omdat vermoeidheid en huilen de aandoening kunnen verergeren. Als het kind 's avonds mee naar buiten wordt genomen, kan het koele lucht inademen waardoor de luchtwegen soms aanzienlijk worden verwijd. Ouders ontdekken dit vaak wanneer het kind weer normaal ademt tegen de tijd dat ze bij het ziekenhuis aankomen.

Kinderen bij wie deze maatregelen geen effect hebben, moeten naar het ziekenhuis worden gebracht. Wanneer sprake is van toenemende of aanhoudende ademhalingsproblemen, snelle hartslag, vermoeidheid of blauwachtige verkleuring van de huid, moet het kind in een ziekenhuis worden opgenomen. In het ziekenhuis wordt zuurstof gegeven wanneer de zuurstofconcentratie in het bloed laag is. Een arts behandelt het kind gewoonlijk met epinefrine (adrenaline) via een vernevelaar en corticosteroïden, die oraal of intraveneus worden toegediend. Deze geneesmiddelen dragen ertoe bij dat de zwelling van het weefsel in de luchtwegen afneemt. Als de toestand van het kind met deze behandelingen verbetert, kan het naar huis, maar als het kind er ernstiger aan toe is, moet het in het ziekenhuis blijven. Antibiotica worden alleen gebruikt in de zeldzame situatie waarin een kind met pseudo-kroep ook een bacteriële infectie ontwikkelt. Een beademingsapparaat is zelden nodig. Gelukkig herstellen de meeste kinderen met pseudo-kroep volledig.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Bronchiolitis

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer