THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Invaginatie

Invaginatie is de instulping van een darmgedeelte in een volgend darmgedeelte, waardoor de darm wordt afgesloten en de bloedtoevoer wordt afgeklemd.

Invaginatie is een zeldzame oorzaak van buikpijn, die vooral kinderen tussen zes maanden en twee jaar oud treft. In enkele gevallen krijgen oudere kinderen de aandoening. In de meeste gevallen is de oorzaak onbekend. Een enkele keer leidt verdikking van de darmwand, veroorzaakt door een divertikel, poliep of tumor, tot invaginatie.

Symptomen

Invaginatie veroorzaakt gewoonlijk plotselinge pijn bij een verder gezond kind. Eerst komt de pijn op en verdwijnt weer en het kind trekt tijdens pijnkrampen mogelijk zijn benen op naar zijn romp. Mogelijk vervolgt het kind zijn normale bezigheden tussen de aanvallen door, maar uiteindelijk is de pijn er voortdurend. Sommige kinderen worden tussen de pijnaanvallen in alleen maar prikkelbaar of lusteloos en apathisch. Na enige tijd zal het kind mogelijk braken, heeft het ontlasting met bloed en slijm erin (bruinrood van kleur) of krijgt het koorts. Als invaginatie niet wordt opgemerkt en behandeld, kan dit het afsterven van darmweefsel veroorzaken, waardoor bacteriën uit de darm zich in de bloedbaan verspreiden.

Diagnose en behandeling

Een arts kan invaginatie vermoeden op basis van de symptomen van het kind en een lichamelijk onderzoek. Röntgenonderzoek is soms zinvol, maar in eenderde van de gevallen is de uitslag normaal. Echoscopie is beter, maar met een bariumklysma kan invaginatie zowel worden vastgesteld als behandeld. Met een bariumklysma brengt de arts bariumpap en lucht in de endeldarm van het kind, waarna röntgenfoto's worden gemaakt. Door de druk van de bariumpap en de lucht wordt het ingestulpte gedeelte van de darm weer op zijn plaats geduwd. Soms wordt alleen lucht zonder bariumpap gebruikt. Wanneer deze procedure het gewenste resultaat heeft, kan het kind na korte tijd uit het ziekenhuis worden ontslagen. Ouders wordt geadviseerd in de gaten te houden of er symptomen optreden omdat invaginatie de volgende dag of de dag erop kan terugkeren.

Als het bariumklysma niet het gewenste resultaat heeft, als het kind geen bariumklysma verdraagt omdat het te ziek is, als de aandoening telkens terugkeert of als zich complicaties voordoen, moet de invaginatie operatief worden verholpen. Als de aandoening terugkeert, wordt niet alleen een operatie uitgevoerd om de aandoening te verhelpen, maar ook om te kijken of er een poliep, tumor of andere afwijking is die kan verklaren waarom de invaginatie is teruggekeerd.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Peptische zweer

Next: Appendicitis

Figures
Tables
Disclaimer