THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
XYY-syndroom
Back to Top

Section

Subject

Topics

XYY-syndroom

Het XYY-syndroom is een aandoening waarbij jongens met een extra Y-chromosoom worden geboren.

Jongens met het XYY-syndroom zijn meestal lang en hebben taalproblemen. Het IQ is doorgaans iets lager dan dat van de andere gezinsleden. Deze jongens kunnen last krijgen van leerproblemen, aandachtsstoornis en lichte gedragsstoornissen. Men dacht vroeger dat het XYY-syndroom agressief of zelfs gewelddadig crimineel gedrag veroorzaakte, maar deze theorie is inmiddels verlaten.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Syndroom van Klinefelter

Next: Lange‑QT‑tijd‑syndroom

Figures
Tables
Disclaimer