THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Driftbuien
Back to Top

Section

Subject

Topics

Driftbuien

Driftbuien zijn op de kinderleeftijd normaal. Ze beginnen meestal tegen het einde van het eerste jaar, komen het meeste voor op een leeftijd tussen 2 en 4 jaar en komen gewoonlijk niet meer zo vaak voor na het vijfde jaar. Als een kind na het vijfde jaar regelmatig driftbuien heeft, blijft het daar mogelijk gedurende de gehele kindertijd last van houden.

Oorzaken zijn onder meer frustratie, vermoeidheid of honger. Kinderen kunnen ook driftbuien hebben om aandacht te krijgen of ouders ertoe te bewegen hun iets te geven of om iets te vermijden. Ouders geven zichzelf vaak de schuld (wegens vermeend slecht ouderschap) terwijl de echte oorzaak vaak een combinatie is van de persoonlijkheid van het kind, directe omstandigheden en gedrag dat uit ontwikkelingsoogpunt normaal is. Een achterliggend psychisch, medisch of sociaal probleem kan in zeldzame gevallen de oorzaak zijn en is waarschijnlijker als een driftbui langer dan 15 minuten aanhoudt of als het kind meerdere malen per dag driftbuien heeft.

Een kind dat een driftbui heeft, kan schreeuwen, gillen, huilen, om zich heen slaan, over de grond rollen, met zijn voeten stampen en met dingen gooien. Het gedrag lijkt soms op razernij en kan schadelijk zijn. Het kind kan rood aanlopen en slaan of schoppen.

Om een einde te maken aan een driftbui, moeten ouders het kind kort en bondig vragen op te houden. Als dat geen effect heeft en als het gedrag al te storend is, kan het zinvol zijn het kind weg te halen of weg te sturen uit de situatie. Een time-out kan dan zeer effectief zijn. Een time-out is een disciplinaire methode die ouders toepassen om storend gedrag van het kind te doorbreken. Een time-out heeft het meeste effect bij kinderen van 2 jaar en ouder. Na herhaaldelijk wangedrag wordt het kind op een rustige manier gezegd op een stoel te gaan zitten of naar de stoel gebracht. Daar moet het een vaste tijd blijven zitten: 1 minuut voor elk jaar dat het oud is, tot maximaal 5 minuten. Als het kind opstaat of niet kalmeert voordat de aangegeven tijd om is, wordt de tijdschakelaar opnieuw ingesteld.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Slaapproblemen

Next: Breath-holding spells

Figures
Tables
Disclaimer