THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Schoolverzuim
Back to Top

Section

Subject

Topics

Schoolverzuim

Schoolverzuim komt in Nederland voor onder ongeveer 7,9% van alle kinderen in het voortgezet onderwijs. Ongeveer tweederde hiervan betreft geoorloofd schoolverzuim, zoals afwezigheid wegens ziekte.

De oorzaak van (ongeoorloofd) schoolverzuim is vaak onduidelijk, maar psychische factoren (zoals angst en neerslachtigheid) en sociale factoren (zoals geen vriendjes of vriendinnetjes hebben, zich afgewezen voelen door leeftijdgenoten of worden gepest) spelen mogelijk een rol. Een gevoelig kind reageert soms met overdreven angst op de strengheid of standjes van een leerkracht. Jongere kinderen doen vaak alsof ze ziek zijn of verzinnen andere uitvluchten om maar niet naar school te hoeven gaan. Het kind kan klagen over buikpijn, misselijkheid of andere symptomen waardoor het mag thuisblijven. Sommige kinderen weigeren zonder meer naar school te gaan. Het is ook mogelijk dat het kind probleemloos naar school gaat, maar gedurende de dag op school angstig wordt of diverse verschijnselen krijgt. Vaak kloppen deze kinderen regelmatig aan bij een docent. Dit is ander gedrag dan dat van adolescenten, die kunnen besluiten weg te blijven van school (spijbelen, zich drukken). (see Schoolproblemen)

Schoolverzuim heeft vaak slechte schoolprestaties, problemen in het gezin en problemen met leeftijdgenoten van het kind tot gevolg. Bij de meeste kinderen gaat het probleem vanzelf over, al kan het na een echte ziekte of een vakantie terugkeren.

Thuisonderwijs is over het algemeen geen oplossing. Een kind dat de lessen verzuimt, moet zo spoedig mogelijk weer naar school zodat het niet achter raakt met de leerstof. Als het schoolverzuim zo ernstig is dat het kind niet meer normaal kan functioneren en als het kind niet reageert op de geruststellingen van ouders of leerkrachten, kan behandeling door een psycholoog of psychiater zinvol zijn.

De behandeling moet bestaan uit contact tussen ouders en leerkrachten, regelmatig laten bijwonen van de lessen door het kind en soms gezinstherapie. De therapie bestaat uit behandeling van achterliggende oorzaken, evenals gedragstherapie om met de spanningen op school om te kunnen gaan.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Breath-holding spells

Next: Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

Figures
Tables
Disclaimer