THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Preventie en onderzoeken door de arts

Screeningstests zijn opgezet om afwijkingen in een vroeg stadium te ontdekken. Door vroegtijdige diagnose en snelle behandeling kunnen afwijkingen die een gezonde ontwikkeling van het kind belemmeren, worden verminderd of voorkomen. Vlak na de geboorte, bij voorkeur op dag 4 tot 6, wordt bij het kind door middel van een hielprik bloed afgenomen voor laboratoriumonderzoek. Het bloed wordt op drie aandoeningen onderzocht. Ten eerste wordt gezocht naar een aangeboren te traag werkende schildklier (congenitale hypothyreoïdie of CHT). Dit kan leiden tot het achterblijven van de groei en de geestelijke ontwikkeling. Deze ernstige gevolgen kunnen worden voorkomen door al in de eerste levensweken te beginnen met het via de mond toedienen van schildklierhormoon. De tweede aandoening waarop het bloed wordt onderzocht is fenylketonurie (PKU), een aandoening die eveneens tot een gebrekkige geestelijke ontwikkeling (mentale retardatie) kan leiden als ze niet wordt behandeld. De behandeling bestaat uit een dieet. De derde aandoening waarop het bloed wordt onderzocht is naar gestoorde aanmaak van bijnierhormonen (adrenogenitaalsyndroom of AGS), hetgeen kan leiden tot een abnormale ontwikkeling van de geslachtsorganen en in de eerste levensweken tot ernstige ziekteverschijnselen. Vroegtijdige behandeling van bijnierhormonen kan deze verschijnselen voorkomen.

Lengte, gewicht en hoofdomtrek van de baby worden bij elk bezoek aan het consultatiebureau gemeten. (see Diagrammen voor beoordeling van lichaamsgroei en -gewicht)

De arts luistert met een stethoscoop naar het hart van de baby. Abnormale geluiden kunnen duiden op een hartafwijking. De heupen worden onderzocht. Gehoor- en gezichtsvermogen worden getest.

Tijdens het bezoek aan het consultatiebureau worden de ouders door de arts of verpleegkundige ook geïnformeerd over de voeding, de slaap, het gedrag, de veiligheid van het kind en gewoonten die de gezondheid bevorderen. Daarnaast vertelt de arts de ouders over de veranderingen die hun kind in de periode tot het volgende bezoek naar verwachting zal doormaken.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Bevordering van optimale ontwikkeling

Next: Vaccinaties

Figures
Tables
Disclaimer