THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Sociale ontwikkeling

Op de kinderleeftijd is het gezin het middelpunt van het leven van het kind. Tijdens de adolescentie beginnen de peers (leeftijdgenoten) het gezin te vervangen als primair sociaal referentiekader. Peergroups komen vaak tot stand op basis van onderscheidende kenmerken in kleding, uiterlijk, houding, hobby's, interesses en dergelijke, die op buitenstaanders zeer serieus of juist onbenullig kunnen overkomen. In eerste instantie bestaan peergroups meestal uit seksegenoten maar later in de adolescentie worden het vaak gemengde groepen. Deze groepen zijn belangrijk voor jongeren omdat een jongere de keuzes die hij of zij wil maken aan de groep kan toetsen en in moeilijke situaties steun krijgt van de groep.

Jongeren die, om uiteenlopende redenen, niet tot een peergroup behoren, krijgen vaak sterk het gevoel dat ze anders zijn dan anderen en buiten de boot vallen. Al hebben deze gevoelens weinig blijvende gevolgen, potentieel disfunctioneel of antisociaal gedrag kan er door worden verergerd. Het andere uiterste is dat de peergroup voor sommige jongeren een veel te belangrijke rol speelt. Lidmaatschap van een jeugdbende en het daarbij behorende gedrag komen vaker voor wanneer thuis en in de leefomgeving geen tegenwicht kan worden geboden aan de vaak disfunctionele eisen van de peergroup. (see Gedragsproblemen)

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Verstandelijke ontwikkeling en gedragsontwikkeling

Next: Ontwikkeling van de seksualiteit

Figures
Tables
Disclaimer