THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Verstandelijke ontwikkeling en gedragsontwikkeling

In de vroege adolescentie begint een kind het vermogen tot abstract-logisch denken te ontwikkelen. Deze toegenomen complexiteit in het denken heeft een groter zelfbesef en het vermogen tot zelfreflectie als gevolg. Gezien de vele merkbare lichamelijke veranderingen in de adolescentie leidt dit zelfbewustzijn bij jongeren vaak tot onzekere gevoelens over zichzelf, waardoor zij zich vaak opgelaten voelen. De jongere is ook sterk bezig met zijn uiterlijk en aantrekkelijkheid en is gevoeliger voor verschillen met leeftijdgenoten.

De jongere past zijn nieuwe vermogen tot reflectie ook toe op morele kwesties. Preadolescenten (10-12 jaar) vatten goed en kwaad op als vaststaand en absoluut. De jongere trekt gedragsnormen in twijfel en verwerpt regelmatig vaste gewoonten, vaak tot ongenoegen van de ouders. In het ideale geval leiden deze overpeinzingen bij de jongere tot de ontwikkeling en internalisering van een eigen moraal.

Veel jongeren beginnen riskant gedrag te vertonen, zoals gevaarlijk rijgedrag, middelengebruik, seksuele experimenten en soms diefstal en andere criminele activiteiten. Sommige deskundigen menen dat dit gedrag deels wordt veroorzaakt door het gevoel van macht en onsterfelijkheid dat bij jongeren kan voorkomen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Lichamelijke ontwikkeling

Next: Sociale ontwikkeling

Figures
Tables
Disclaimer