THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Verstandelijke ontwikkeling

Op tweejarige leeftijd hebben de meeste kinderen een globale tijdsbeleving. Kinderen van 2 en 3 jaar denken vaak dat iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden ‘gisteren' is gebeurd en iets wat in de toekomst zal plaatsvinden ‘morgen' zal gebeuren. Op deze leeftijd heeft een kind een levendig voorstellingsvermogen, maar kan het fantasie en werkelijkheid moeilijk uit elkaar houden. De tijdsbeleving is bij de meeste kinderen op ongeveer vierjarige leeftijd complexer geworden. Ze beseffen dat de dag in een ochtend, middag en avond is ingedeeld. Ze zijn zich zelfs bewust van de wisseling van de jaargetijden.

Tussen de leeftijd van 18 maanden en 5 jaar breidt de woordenschat van een kind zich uit van ongeveer vijftig tot enkele duizenden woorden. Kinderen kunnen dan beginnen met het benoemen van voorwerpen en gebeurtenissen en er vragen over stellen. Tegen de leeftijd van 2 jaar beginnen ze woorden samen te voegen tot korte woordcombinaties totdat ze op ongeveer driejarige leeftijd eenvoudige zinnen kunnen maken. Hun uitspraak verbetert van min of meer verstaanbaar op ongeveer tweejarige leeftijd tot volledig begrijpelijk wanneer ze ongeveer 4 jaar oud zijn. Op deze leeftijd kan een kind eenvoudige verhalen vertellen en aan gesprekken met volwassenen en andere kinderen deelnemen.

Zelfs nog voordat ze 18 maanden oud zijn, kunnen kinderen naar een voorgelezen verhaal luisteren en dit begrijpen. Rond de leeftijd van 5 jaar kunnen kinderen het alfabet opzeggen en eenvoudige woorden in blokletters herkennen. Al deze vaardigheden zijn essentieel om eenvoudige woorden, zinsdelen en zinnen te leren lezen. Afhankelijk van het feit of ze in aanraking worden gebracht met boeken en van hun natuurlijke aanleg, beginnen de meeste kinderen op de leeftijd van ongeveer 7 jaar te lezen.

Wanneer een kind ongeveer 7 jaar is, zijn de verstandelijke vermogens verder ontwikkeld. In dit stadium kan een kind zich steeds beter op meerdere aspecten van een gebeurtenis of situatie tegelijk richten. Zo kan een kind op de basisschool begrijpen dat een hoge, smalle bak dezelfde hoeveelheid water kan bevatten als een lage, brede bak. Hij kan begrijpen dat medicijnen weliswaar vies kunnen smaken, maar hem toch beter kunnen maken of dat zijn moeder een keer boos op hem kan zijn, maar toch van hem houdt. Het kind kan in toenemende mate begrip opbrengen voor het standpunt van een ander en zo leren waarom het belangrijk is dat iedereen tijdens spelletjes of gesprekken op zijn beurt wacht. Bovendien kan een kind in de basisschoolleeftijd zich houden aan afgesproken spelregels. Het kind kan ook steeds beter redeneren door gebruik te maken van zijn waarnemingsvermogen en rekening te houden met meerdere gezichtspunten.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Lichamelijke ontwikkeling

Next: Sociale en emotionele ontwikkeling

Figures
Tables
Disclaimer