THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

De meest voorkomende problemen bij adolescenten hebben te maken met groei en ontwikkeling, met kinderziekten die tot in de adolescentie blijven bestaan en met riskant of crimineel experimenteergedrag. Aangezien adolescenten nieuwe activiteiten uitproberen, lopen ze een risico van letsel, juridische problemen en seksueel overdraagbare aandoeningen. Seksueel actieve meisjes lopen het risico zwanger te raken. Verkeersongevallen zijn de belangrijkste oorzaak van overlijden en invaliditeit bij adolescenten. Geweld onder adolescenten is een specifiek probleem in deze leeftijdsgroep geworden.

De adolescentie is een periode waarin psychische stoornissen, zoals depressie en schizofrenie (see Schizofrenie bij kinderen), manifest kunnen worden, leidend tot een risico van zelfdoding. Eetstoornissen, zoals anorexia nervosa en boulimia nervosa (see Introductie) , komen in het bijzonder voor bij adolescente meisjes.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Vertraagde seksuele rijping

Figures
Tables
Disclaimer