THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Aanhoudende pulmonale hypertensie

Aanhoudende pulmonale hypertensie is een ernstige aandoening waarbij de slagaders naar de longen van de pasgeborene na de geboorte vernauwd blijven, waardoor de bloedstroom naar de longen wordt belemmerd en de zuurstofconcentratie in de bloedbaan dus daalt.

Gewoonlijk zijn de bloedvaten naar de longen sterk vernauwd zo lang de foetus zich in de baarmoeder bevindt. Voor de geboorte hoeft er niet veel bloed naar de longen te stromen omdat de placenta kooldioxide afvoert en zuurstof aanvoert. Direct na de geboorte wordt de navelstreng doorgesneden en moeten de longen van de pasgeborene de taak overnemen om het bloed van zuurstof te voorzien en kooldioxide te verwijderen. Hiertoe moet niet alleen het vocht waarmee de longblaasjes zijn gevuld door lucht worden vervangen, maar moeten ook de slagaders die het bloed naar de longen voeren zich verwijden (dilateren) zodat voldoende bloed door de longen kan stromen.

In reactie op ernstige ademnood of als gevolg van bepaalde geneesmiddelen die de moeder voor de bevalling heeft gebruikt (bijvoorbeeld hoge doses acetylsalicylzuur (aspirine)), zetten de bloedvaten naar de longen mogelijk niet uit zoals ze normaal zouden doen. Daardoor stroomt er onvoldoende bloed naar de longen en komt er niet genoeg zuurstof in het bloed.

Aanhoudende pulmonale hypertensie komt vaker voor bij pasgeborenen die voldragen of serotien zijn en bij pasgeborenen van wie de moeders tijdens de zwangerschap regelmatig acetylsalicylzuur (aspirine) of indometacine hebben gebruikt. Bij veel pasgeborenen wordt de ademnood waardoor aanhoudende pulmonale hypertensie wordt opgewekt, veroorzaakt door andere longziekten, zoals het meconiumaspiratiesyndroom of pneumonie. Aanhoudende pulmonale hypertensie kan echter ook bij pasgeborenen zonder andere longaandoening ontstaan.

Symptomen en diagnose

Soms is aanhoudende pulmonale hypertensie al bij de geboorte aanwezig en soms ontstaat de aandoening in de eerste twee dagen. De ademhaling is meestal snel en de pasgeborene kan ernstige ademnood hebben als er sprake is van een onderliggende longziekte. (see Ademnoodsyndroom)

Het meest in het oog springende kenmerk is een blauwachtige verkleuring van de huid (cyanose) als gevolg van een lage zuurstofconcentratie in het bloed. In sommige gevallen leidt een lage bloeddruk (hypotensie) tot symptomen als een zwakke pols en een bleke, grauwe huid.

Een arts kan aanhoudende pulmonale hypertensie vermoeden als de moeder tijdens de zwangerschap acetylsalicylzuur (aspirine) of indometacine heeft gebruikt, als de bevalling zwaar is geweest of als de pasgeborene ernstige ademnood heeft en de gemeten zuurstofconcentratie in het bloed onverwacht laag is. Er wordt een röntgenfoto van de borstkas gemaakt, maar voor een definitieve diagnose is een echocardiogram vereist.

Behandeling

Voor de behandeling wordt de pasgeborene in een omgeving gelegd met 100% zuurstof om in te ademen. Het is ook mogelijk dat een beademingsapparaat moet worden gebruikt dat 100% zuurstof afgeeft. Met een hoog percentage zuurstof in het bloed gaan de slagaders naar de longen gemakkelijker open. Om het bloed enigszins basisch te maken, waardoor deze slagaders ook gemakkelijker kunnen opengaan, krijgt de pasgeborene vaak intraveneus natriumbicarbonaat toegediend.

In ernstiger gevallen kan een zeer lage concentratie van het gas stikstofmonoxide worden toegevoegd aan de zuurstof die de pasgeborene inademt. Ingeademde stikstofmonoxide opent de slagaders in de longen en vermindert pulmonale hypertensie. Deze behandeling moet mogelijk een aantal dagen achtereen worden volgehouden. Als geen enkele andere behandeling effect heeft, kan de zogeheten ‘extracorporele membraanoxygenatietechniek' (de Engelse term is ‘ECMO, extracorporeal membrane oxygenation') worden toegepast. Met deze techniek wordt het bloed van het kind door een machine geleid die zuurstof in het bloed brengt en er kooldioxide uit verwijdert, waarna het bloed naar het kind terugstroomt. Dankzij deze levensreddende techniek zijn veel pasgeborenen in leven gebleven totdat de pulmonale hypertensie was verdwenen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Meconiumaspiratiesyndroom

Next: Pneumothorax

Figures
Tables
Disclaimer