THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Groot voor de zwangerschapsduur

Een premature, voldragen of serotiene pasgeborene die zwaarder is dan 90% van de baby's die tot hun geboorte dezelfde tijd in de baarmoeder hebben doorgebracht (boven het 90e percentiel), wordt ‘groot voor de zwangerschapsduur' genoemd.

Sommige pasgeborenen zijn door genetische factoren groot voor hun zwangerschapsduur, bijvoorbeeld omdat de ouders groot zijn. Een andere oorzaak is diabetes mellitus bij de moeder.

Als de moeder tijdens de zwangerschap diabetes mellitus heeft, passeert een grote hoeveelheid glucose (suiker) de placenta. Dit resulteert in hoge bloedglucosespiegels bij de foetus, waardoor er meer insuline wordt afgegeven. Hierdoor maakt de foetus een versnelde groei door. Dit geldt voor bijna alle organen van de foetus, behalve voor de hersenen, die normaal groeien. Een vaginale bevalling van een zeer groot kind kan problemen veroorzaken, waardoor het risico van letsel toeneemt. Daardoor kan het noodzakelijk zijn het kind via een keizersnede ter wereld te brengen.

Een kind van een moeder met diabetes mellitus dat groot is voor de zwangerschapsduur heeft vaak een roodachtige gelaatskleur, ziet er fors uit en is soms lusteloos. Als de moeder geen diabetes mellitus heeft, is een kind dat groot is voor de zwangerschapsduur wel fors, maar niet lusteloos en is de huid niet roodachtig. Zodra na de geboorte de toevoer van glucose via de placenta stopt, leidt de aanhoudende snelle aanmaak van insuline tot een lage bloedglucosespiegel (hypoglykemie). Vaak veroorzaakt hypoglykemie geen symptomen. In sommige gevallen is de pasgeborene lusteloos, zwak of schrikachtig. Ondanks hun grootte drinken pasgeboren kinderen van diabetische moeders gedurende de eerste dagen vaak slecht. Pasgeboren kinderen van moeders met diabetes mellitus hebben af en toe een abnormaal hoog aantal rode bloedcellen. Bij de afbraak van rode bloedcellen ontstaat bilirubine, een gele kleurstof, waardoor de bilirubinespiegel van deze kinderen vaak hoog is, wat geelzucht tot gevolg heeft. (see Symptomen)

Een kind van een moeder met diabetes mellitus dat groot is voor de zwangerschapsduur, heeft ook vaker onvolgroeide longen en een groter risico van het ademnoodsyndroom, zelfs wanneer hij slechts enkele weken voor de uitgerekende datum wordt geboren. Ook komen bij deze kinderen vaker aangeboren afwijkingen voor dan bij andere pasgeborenen.

Voor de bevalling kan bij moeders met diabetes mellitus vruchtwateronderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of de longen van het kind zijn volgroeid en of na de geboorte het ademnoodsyndroom kan ontstaan. Als de bevalling aanstaande lijkt, kan een corticosteroïde worden toegediend om de groei van de longen te bevorderen.

Om hypoglykemie bij de pasgeborene te behandelen, is het vaak nodig intraveneus glucose toe te dienen of het kind frequent via de mond of via een maagsonde te voeden. Andere complicaties, zoals het ademnoodsyndroom, moeten worden behandeld.

Kinderen van diabetische moeders die groot zijn voor de zwangerschapsduur, hebben op de kinderleeftijd en als volwassene waarschijnlijk last van ernstig overgewicht, waardoor ze een groter risico hebben van diabetes mellitus type 2. (see Typen)

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Klein voor de zwangerschapsduur (dysmatuur)

Next: Ademnoodsyndroom

Figures
Tables
Disclaimer