THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Prematurenretinopathie

Prematurenretinopathie (of retrolentale fibroplasie) is een aandoening waarbij de kleine bloedvaten in het netvlies (retina) achter in het oog zich bij premature kinderen abnormaal ontwikkelen.

Bij extreem vroeg geboren kinderen kan de ontwikkeling van de bloedvaten die bloed naar het netvlies voeren enige tijd stoppen. Wanneer de ontwikkeling verdergaat, ontstaat er wildgroei. Tijdens deze ongeregelde, snelle ontwikkeling kunnen de bloedvaten gaan bloeden wat uiteindelijk tot littekenweefsel kan leiden. In de ernstigste gevallen kan hierdoor uiteindelijk het netvlies loslaten, met verlies van gezichtsvermogen als gevolg. Een hoge zuurstofconcentratie in het bloed kan ook het risico van prematurenretinopathie vergroten.

De pasgeborene bij wie prematurenretinopathie ontstaat, heeft geen symptomen en om de diagnose te kunnen stellen, moet de achterzijde van de ogen zorgvuldig door een oogarts worden onderzocht. De ogen van premature kinderen die bij de geboorte 1500 gram of minder wogen, worden daarom standaard vanaf 4 weken na de bevalling door een oogarts onderzocht. Het oogonderzoek wordt zo nodig elke week of om de week herhaald totdat de bloedvaten in het netvlies volledig zijn ontwikkeld. Zuigelingen met ernstige prematurenretinopathie moeten de rest van hun leven minstens eenmaal per jaar een oogonderzoek ondergaan. Als het tijdig wordt ontdekt, kan een loslatend netvlies soms worden behandeld om te voorkomen dat het kind in het aangedane oog het gezichtsvermogen verliest.

Preventie, behandeling en prognose

Bij een premature zuigeling die zuurstof nodig heeft, wordt het zuurstofgebruik nauwkeurig gecontroleerd om te voorkomen dat de zuurstofconcentratie in het bloed te hoog wordt. Door een te hoge zuurstofconcentratie zou het kind een vergroot risico van prematurenretinopathie hebben. Een andere mogelijkheid is het indirect controleren van de zuurstofconcentratie met een pulse-oxymeter, die de zuurstofconcentratie meet in het bloed dat door een vinger of teen stroomt.

Retinopathie is gewoonlijk geen ernstige aandoening en verdwijnt spontaan, maar de ogen moeten door een oogarts worden gecontroleerd totdat de bloedvaten zich volledig hebben ontwikkeld.

Bij ernstige prematurenretinopathie worden de buitenste delen van het netvlies met lasertherapie behandeld. Deze behandeling stopt de abnormale ontwikkeling van bloedvaten en vermindert het risico van netvliesloslating en van verlies van gezichtsvermogen in het oog.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Apneu bij de prematuur

Next: Necrotiserende enterocolitis

Figures
Tables
Disclaimer