THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Rusteloosheid, overmatig huilen en kolieken

Rusteloosheid betreft het onvermogen van een zuigeling om tot rust te komen of zich te laten kalmeren. Overmatig huilen betreft het urenlang huilen door een gezond kind wiens basisbehoeften zijn bevredigd. Kolieken betreffen een patroon van wekenlang overmatig huilen dat luid en doordringend is, lang aanhoudt en wordt afgewisseld met tussenpozen waarin het kind zich normaal gedraagt.

Rusteloosheid, overmatig huilen en kolieken doen zich het vaakst voor tussen de tweede week en de derde maand. De oorzaak is meestal onbekend, maar overmatig huilen wordt soms in verband gebracht met te veel lucht in het spijsverteringskanaal (aërofagie, bijvoorbeeld doordat het kind na het drinken niet heeft geboerd of lucht heeft ingeslikt toen het huilde). Overmatig huilen kan het gevolg zijn van een infectie, zoals een oorinfectie, urineweginfectie of meningitis. Andere oorzaken van huilen zijn gastro-oesofageale reflux (see Gastro-oesofageale reflux), koemelkeiwitallergie, een doorbrekende tand, een haar die is vastgedraaid om een vinger of teen of een verwonding van het hoornvlies.

Ouders met een overmatig huilend kind moeten een arts raadplegen als het niet lukt het kind te kalmeren of als het kind andere symptomen heeft, zoals koorts of slechte eetlust. De arts probeert vast te stellen of bekende oorzaken van rusteloosheid en huilen een rol spelen en hij probeert deze oorzaken te behandelen. Infecties kunnen het toedienen van antibiotica noodzakelijk maken, maar dat is niet altijd het geval. Gastro-oesofageale reflux kan op diverse manieren worden behandeld. (see Gastro-oesofageale reflux)

Lucht in het spijsverteringskanaal kan worden verminderd door het kind voldoende te laten boeren. Symptomen van koemelkeiwitallergie kunnen worden behandeld door andere voeding te geven, maar ouders moeten met hun arts overleggen voordat ze op andere voeding overgaan. Huilen als gevolg van doorbrekende tanden wordt allengs minder. Een vastgedraaide haar moet worden verwijderd. Om infectie te voorkomen worden verwondingen van het hoornvlies met een antibioticumzalf of met antibioticumdruppels behandeld.

Als er geen medische reden is voor het huilen van de zuigeling, is de diagnose mogelijk overmatig huilen of kolieken. Er is geen specifieke behandeling. Als een moeder die borstvoeding geeft, merkt dat haar kind vaker huilt nadat zij bepaalde voedingsmiddelen heeft gegeten, moet ze deze voedingsmiddelen vermijden. Vaak wordt de nood van de zuigeling enigszins verlicht door hem vast te houden, te wiegen, te strelen of door het geluid en de trillingen van een ventilator, wasmachine of een autorit. Een speen of het kind in omslagluiers wikkelen (inbakeren) kan ook troost bieden. Soms wordt een kind gekalmeerd door het te voeden, maar ouders moeten voorkomen dat ze het kind overvoeden in hun poging het huilen te laten ophouden. Als ze alleen worden gelaten, huilen sommige kinderen zichzelf in slaap.

Overmatig huilen en kolieken van hun kind kunnen bij de ouders uitputting en veel stress veroorzaken. 's Nachts moeten ouders gebruikmaken van onderbrekingen in het huilen om de zuigeling op zijn rug in de wieg te leggen en zo te bevorderen dat hij zichzelf kalmeert en in slaap valt. Emotionele steun van vrienden, familie, buren en de huisarts is essentieel om met het probleem om te kunnen gaan. Ouders moeten hulp vragen wanneer ze die nodig hebben (voor andere kinderen uit het gezin, het doen van boodschappen of de verzorging van het kind) en met anderen praten over hun gevoelens en angsten. Ouders die het allemaal te veel wordt, kunnen troost putten uit het feit dat, ondanks de grote nood waarin de zuigeling met zijn huilen en kolieken lijkt te verkeren, overmatig huilen en kolieken gewoonlijk rond de leeftijd van 3 tot 4 maanden verdwijnen en geen schade veroorzaken op lange termijn.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Tanden krijgen

Figures
Tables
Disclaimer