THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Wiegendood
Back to Top

Section

Subject

Topics

Wiegendood

Wiegendood (ook wel ‘sudden infant death syndrome' of ‘SIDS' genoemd) is de plotselinge, onverwachte dood tijdens de slaap van een ogenschijnlijk gezonde baby.

Hoewel wiegendood zeer zelden voorkomt, is het de meest voorkomende doodsoorzaak van zuigelingen in de leeftijd tussen 2 weken en 1 jaar. De meeste sterfgevallen vinden tussen de 2e en 4e maand plaats. Wiegendood komt over de gehele wereld voor. Wiegendood komt vaker voor bij kinderen die te vroeg geboren (prematuur) zijn, die klein waren bij de geboorte, die eerder moesten worden gereanimeerd en bij kinderen met infecties van de bovenste luchtwegen. Om onbekende redenen lopen zuigelingen van negroïde afkomst een groter risico. Wiegendood komt vaker voor bij zuigelingen in gezinnen met lage inkomens, bij kinderen van alleenstaande moeders, bij kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap hebben gerookt of drugs hebben gebruikt en bij kinderen met een broertje of zusje dat ook door wiegendood is overleden.

De oorzaak van wiegendood is onbekend, maar kan gelegen zijn in een afwijking in de regulatie van de ademhaling. Sommige zuigelingen die door wiegendood zijn overleden, vertonen tekenen die wijzen op lage zuurstofconcentraties in het bloed en perioden waarin hun ademhaling is opgehouden. Zuigelingen op hun buik laten slapen is ook in verband gebracht met wiegendood.

Ondanks de bekende risicofactoren voor wiegendood is er geen afdoende manier om het verschijnsel te voorkomen. Door zuigelingen op hun rug op een stevige matras te laten slapen, worden weliswaar veel maar niet alle gevallen voorkomen. Het aantal gevallen van wiegendood is afgenomen nu meer ouders hun zuigelingen op hun rug laten slapen. Ouders moeten ook kussens, hoofdbeschermers en speelgoed die de ademhaling van een zuigeling kunnen hinderen, uit de wieg verwijderen. Het slapen onder een dekbed wordt afgeraden. Ervoor zorgen dat de zuigeling het niet te warm krijgt, kan helpen, maar dit is niet aangetoond. Voorkomen dat zuigelingen ‘meeroken' kan een bijdrage leveren en dit heeft uiteraard ook andere grote voordelen voor de gezondheid van het kind.

De meeste ouders die een kind door wiegendood hebben verloren, zijn diepbedroefd en waren niet op een dergelijk drama voorbereid. Ze voelen zich meestal schuldig. Hun verdriet wordt vaak verergerd door onderzoek van de politie, maatschappelijk werkers of anderen. Begeleiding en ondersteuning door speciaal opgeleide artsen en verpleegkundigen en door lotgenoten is essentieel om het drama te kunnen verwerken. Om ouders te helpen kunnen specialisten documentatie, websites en lotgenotengroepen aanbevelen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Groeiachterstand

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer