THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

Een aantal belangrijke psychische stoornissen, zoals depressie, ontstaan vaak op de kinderleeftijd. Sommige stoornissen, zoals autisme, ontstaan alleen op de kinderleeftijd.

Op enkele uitzonderingen na lijken de symptomen van psychische stoornissen vaak op gevoelens die ieder kind heeft, zoals verdriet, woede, achterdocht, opwinding, vervreemding en eenzaamheid. Het verschil tussen een stoornis en normale gevoelens is de hevigheid van het gevoel dat zo krachtig wordt dat het de normale activiteiten van het leven overheerst en hindert en dat het kind eronder lijdt. Daarom moet een arts zeer goed kunnen bepalen wanneer bepaalde gedachten en emoties niet meer tot de normale belevingswereld van een kind behoren, maar symptomen van een stoornis zijn.

Bij kinderen tasten sommige aandoeningen zowel de geestelijke gezondheid als de algehele ontwikkeling aan. Dit worden ‘pervasieve ontwikkelingsstoornissen' genoemd. Hiertoe behoren autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS (pervasive developmental disorder not otherwise specified), syndroom van Rett en desintegratiestoornis van de kinderleeftijd. De pervasieve ontwikkelingsstoornissen vormen een groep verwante stoornissen die alle worden gekenmerkt door een bepaalde combinatie van problemen met sociale relaties, stereotiep of ritualistisch gedrag, abnormale taalontwikkeling en afwijkend taalgebruik en, in sommige gevallen, verstandelijke beperkingen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Autisme

Figures
Tables
Disclaimer