THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Manisch-depressieve stoornis

Manisch-depressieve stoornis is een aandoening waarbij perioden van opperste uitbundigheid en opwinding worden afgewisseld met perioden van depressie en wanhoop.

Kinderen hebben normaal gesproken vrij snelle stemmingswisselingen, van vrolijk en actief naar terneergeslagen en teruggetrokken. Deze wisselingen duiden zelden op een psychische aandoening. Manisch-depressieve stoornis (ook ‘bipolaire stoornis' genoemd) is veel ernstiger dan deze normale stemmingswisselingen en komt zelden voor bij kinderen, maar toch vaker dan voorheen werd aangenomen. De stoornis begint vaker in de adolescentie of aan het begin van de volwassenheid. (see Manisch-depressieve stoornis)

De oorzaak is onbekend, maar aanleg voor de aandoening kan erfelijk zijn. In zeldzame gevallen veroorzaken stimulerende middelen als amfetaminen, die soms worden gebruikt voor ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) (see Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), bij kinderen symptomen die lijken op die van manisch-depressieve stoornis.

Symptomen

Veel kinderen met manisch-depressieve stoornis vertonen een combinatie van manie en depressie. Manie is een toestand van uitbundigheid, opwinding, gejaagde gedachten, prikkelbaarheid en hoge eigendunk (waarbij het kind het gevoel heeft dat het een groot talent heeft of een belangrijke ontdekking heeft gedaan). Manie en depressie treden tegelijkertijd op of wisselen elkaar snel af. In de manische perioden is de slaap verstoord en kan het kind agressief worden; vaak verslechteren de schoolprestaties. Kinderen met manisch-depressieve stoornis maken tussen de perioden in een normale indruk, in tegenstelling tot kinderen met hyperactiviteit, die voortdurend in een toestand van verhoogde activiteit verkeren. Omdat ADHD vergelijkbare symptomen kan veroorzaken, is het belangrijk dat beide aandoeningen van elkaar worden onderscheiden.

Behandeling

Manisch-depressieve stoornis wordt met stemmingsregulerende middelen als lithium, carbamazepine en valproaat behandeld. Met individuele psychotherapie en gezinstherapie kunnen kinderen en hun gezinsleden leren omgaan met de gevolgen van de aandoening.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Depressie

Next: Suïcidaal gedrag

Figures
Tables
Disclaimer