THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Kinderverzorging

Ongeveer 80% van de kinderen wordt buitenshuis verzorgd voordat ze voor het eerst naar school gaan. Veel basisschoolkinderen worden ook voor of na schooltijd buitenshuis opgevangen. De zorg kan worden verleend door familieleden, buren, particuliere instellingen met en zonder vergunning en door kinderdagverblijven. Het kind kan ook thuis door een familielid of kinderoppas worden verzorgd. Kinderdagverblijven in Nederland hebben een vergunning nodig van de gemeente en worden regelmatig gecontroleerd.

Kinderopvang buitenshuis kan grote voordelen hebben. Kinderen van wie de ouders, vooral alleenstaande ouders, weinig tijd hebben om met hun kind bezig te zijn, kunnen profijt hebben van een omgeving waarin sociale omgang en leren worden bevorderd.

Voor de intellectuele en creatieve ontwikkeling van een kind is het bevorderlijk als het al vroeg met muziek, boeken, kunst en taal in aanraking komt. Groepsspel bevordert de sociale ontwikkeling. Het kind raakt opgekropte energie kwijt en ontwikkelt zijn spieren als het buiten kan spelen of sporten en zich daarbij af en toe helemaal kan laten gaan. Kinderen worden zelfstandiger als ze de gelegenheid krijgen zelf initiatieven te ontplooien. Voedzame maaltijden of hapjes moeten om de paar uur klaarstaan. Televisie en video- of computerspelletjes dragen doorgaans weinig bij aan de ontwikkeling van het kind en er moet niet te veel tijd aan worden besteed. In elk geval moet een volwassene erop toezien dat de inhoud geschikt is voor de leeftijd van het kind.

illustrative-material.sidebar 3

Wat is pesten?

Pesten betreft herhaaldelijk uitgevoerde lichamelijke of geestelijke aanvallen die zijn bedoeld om te domineren of te vernederen. Pesten betreft gewoonlijk twee mensen, maar er kunnen ook groepen bij betrokken zijn. Het slachtoffer wordt door het pesten gekwetst. Bovendien schaadt de pester zichzelf omdat hij, zonder het te weten, de afkeer van zijn vrienden en leeftijdgenoten opwekt.

Soms vertellen slachtoffers hun familieleden of vrienden erover, maar vaak schamen ze zich of zijn ze te bang om aan een volwassene toe te geven dat ze worden gepest. Soms informeert een leerkracht een ouder. Slachtoffers willen mogelijk niet meer naar school, maken een trieste of teruggetrokken indruk of worden humeurig.

Tegen slachtoffers moet worden gezegd dat pesten altijd onacceptabel is. Ouders kunnen aangeven hoe een slachtoffer op een pester kan reageren, bijvoorbeeld door het aan een volwassene te vertellen, weg te lopen uit de situatie, de gewoonte te veranderen om de pester te ontlopen of professionele hulp te zoeken. Om veiligheidsredenen is het meestal niet raadzaam om de pester direct te confronteren, maar door het kind te leren de pester te negeren en zich niets van hem of haar aan te trekken, heeft deze minder voldoening van het pesten en daardoor neemt het uiteindelijk af. Door het slachtoffer te prijzen om zijn of haar moed omdat hij of zij het pesten meldt, kan het kind zijn gevoel van eigenwaarde weer terugkrijgen.

Als het pesten op school gebeurt, moeten ouders de schoolleiding hierover informeren. De ouders van het slachtoffer moeten ook de ouders van de pester op de hoogte stellen, maar de confrontatie vermijden omdat dit als averechts effect zou kunnen hebben dat de ouders van de pester zich defensief gaan opstellen. Slachtoffers zijn soms bang dat het pesten erger wordt

wanneer de ouders van de pester worden ingelicht, maar vaak komt hierdoor een einde aan het pesten, vooral als het gesprek positief en niet-beschuldigend was en gericht op het schadelijke gedrag.

De ouders van de pester moeten hun kind duidelijk maken dat pesten onacceptabel is. Deze ouders moeten erop staan dat de pester zijn verontschuldigingen aanbiedt en het goedmaakt met het slachtoffer. Hierdoor kan de pester leren wat goed gedrag is, kan hij meer begrip voor het slachtoffer opbrengen en wordt hij door anderen milder bekeken. Volwassenen moeten het kind goed in de gaten houden om er zeker van te zijn dat het pesten is opgehouden. Het kind dat pest, is soms gebaat bij psychologische hulp. Het pesten kan een uiting zijn van onvervulde behoeften van dit kind of een imitatie van het agressieve gedrag van een van de ouders of een oudere broer of zus.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Echtscheiding

Next: Pleegzorg

Figures
Tables
Disclaimer