THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Strictuur van de plasbuis

Een strictuur van de plasbuis (urethrastrictuur) ontstaat doordat littekenweefsel de plasbuis vernauwt.

Een strictuur van de plasbuis is meestal het gevolg van een eerdere infectie of verwonding. Een geringe strictuur resulteert meestal in een minder krachtige of dubbele urinestroom. Ernstige stricturen kunnen de urinestroom volledig blokkeren. Door drukopbouw achter de strictuur ontstaan er soms doorgangen vanuit de urinebuis naar het omliggende weefsel (divertikels). Stricturen leiden vaak tot urineweginfecties doordat de frequentie van de blaaslediging afneemt of de blaas niet volledig wordt geleegd.

Een uroloog stelt vast of er sprake is van een strictuur door met behulp van een flexibele kijkbuis (cystoscoop) rechtstreeks in de plasbuis te kijken nadat hij een glijmiddel heeft aangebracht met daarin een lokaal anesthesiemiddel. Om de plasbuis te verwijden kan de uroloog de strictuur oprekken of insnijden (uretrotomie). Stricturen van de plasbuis kunnen terugkeren; in dat geval kan uitsnijding van het litteken en chirurgische reconstructie van de plasbuis nodig zijn, soms met gebruikmaking van een huidtransplantaat.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Ontsteking van de penis

Next: Penistumoren

Figures
Tables
Disclaimer