THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Zwelling van de zaadballen

De zaadballen kunnen door tal van oorzaken gezwollen raken. Mogelijke oorzaken zijn onder meer kanker, torsio testis, liesbreuk, epididymitis, hydrokèle en varicokèle. Andere oorzaken komen bij volwassen mannen aanzienlijk minder vaak voor.

Lymfoedeem veroorzaakt een pijnloze zwelling van de gehele balzak. Lymfoedeem ontstaat meestal doordat bloed of lymfe vanuit de geslachtsorganen niet naar de rest van het lichaam kan terugstromen. Cirrose en hartfalen zijn veel voorkomende oorzaken. Lymfoedeem kan ook het gevolg zijn van samendrukking van aders of lymfeklieren in buik of bekken (bijvoorbeeld door een tumor). De diagnose ‘lymfoedeem' wordt gesteld op grond van de bevindingen van een lichamelijk onderzoek. Behandeling van de onderliggende oorzaak geeft meestal betere resultaten dan een operatie.

Bof is een virusinfectie die meestal bij kinderen voorkomt. Als een volwassen man de bof krijgt, kunnen de zaadballen pijnlijk worden en opzwellen; soms krimpen de zaadballen en functioneren ze niet langer (atrofie). Bof kan het vermogen om zaad te produceren blijvend aantasten, maar leidt meestal alleen tot volledige onvruchtbaarheid als beide zaadballen zijn aangetast.

Een spermatokèle is een ophoping van zaadcellen in een cyste die zich naast de bijbal ontwikkelt. In de meeste gevallen veroorzaken deze geen pijn. Hoewel er meestal geen behandeling vereist is, kan een spermatokèle die groot wordt of ongemak veroorzaakt, chirurgisch worden verwijderd.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Varicokèle

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer