THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Functie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Functie

Tijdens seksuele activiteit richt de penis zich op, zodat bij geslachtsgemeenschap penetratie mogelijk wordt. Een erectie is het gevolg van een complexe interactie tussen gebeurtenissen van neurologische, vasculaire, hormonale en psychische aard. Als reactie op aangename prikkelingen sturen de hersenen via het ruggenmerg zenuwimpulsen naar de penis. De slagaders die de drie zwellichamen van bloed voorzien, reageren hierop door wijder te worden. Door verwijding van deze slagaders neemt de bloedtoevoer naar de zwellichamen sterk toe, waardoor deze zich met bloed vullen en uitzetten. De spieren rond de aders die normaal gesproken bloed uit de penis afvoeren, trekken zich samen, waardoor de bloedafvoer uit de penis wordt vertraagd en de bloeddruk in de penis toeneemt. Door deze toegenomen bloeddruk neemt de penis in lengte en doorsnede toe.

Tijdens het hoogtepunt van de seksuele opwinding (orgasme) vindt de ejaculatie plaats wanneer er door wrijving op de eikel en andere prikkelingen signalen naar de hersenen en het ruggenmerg worden gezonden. Zenuwen stimuleren de samentrekking van de spieren rond de zaadblaasjes, de prostaat en de afvoerkanalen van de bijbal en zaadleider. Deze samentrekkingen drijven het sperma de plasbuis in. Door samentrekking van de spieren rond de plasbuis wordt het sperma verder de penis uitgestuwd. Tegelijkertijd trekt de blaashals zich samen om te voorkomen dat het sperma in de blaas stroomt.

Wanneer de ejaculatie heeft plaatsgevonden, of wanneer geen prikkeling meer plaatsvindt, vernauwen de slagaders en ontspannen de aders. Hierdoor neemt de bloedtoevoer af en de bloedafvoer toe, zodat de penis verslapt (detumescentie). Na detumescentie is er enige tijd geen erectie meer mogelijk (refractaire periode); bij jonge mannen duurt deze periode normaal gesproken ongeveer 20 minuten.

illustrative-material.sidebar 1

Borstaandoeningen bij de man 

Borstaandoeningen, waaronder borstvergroting en borstkanker, komen weinig voor bij mannen.

Borstvergroting

Borstvergroting bij mannen (gynaecomastie) doet zich soms in de puberteit voor. De vergroting is meestal normaal en van voorbijgaande aard, en duurt enkele maanden tot jaren. Borstvergroting doet zich voornamelijk voor na 50-jarige leeftijd.

Borstvergroting bij de man kan het gevolg zijn van bepaalde ziekten (met name leverziekten), bepaalde medicamenteuze behandelingen (waaronder het gebruik van vrouwelijke geslachtshormonen en anabole steroïden) of zwaar gebruik van marihuana, bier of heroïne. Minder gebruikelijk is borstvergroting bij de man als gevolg van een verstoord hormonaal evenwicht, dat kan worden veroorzaakt door zeldzame oestrogeenproducerende tumoren in de zaadballen of bijnieren.

Soms is één borst vergroot, soms beide. De vergrote borst kan gevoelig zijn. In geval van gevoeligheid is kanker waarschijnlijk niet de oorzaak. Borstpijn bij mannen is, net als bij vrouwen, meestal geen teken van kanker.

In het algemeen is er geen specifieke behandeling nodig. Borstvergroting verdwijnt vaak spontaan of nadat de oorzaak is vastgesteld en behandeld. Operatieve verwijdering van overmatig borstweefsel is effectief, maar slechts in zeldzame gevallen noodzakelijk. Liposuctie, een operatieve techniek waarbij weefsel wordt verwijderd door een holle buis die via een kleine incisie wordt ingebracht, wordt steeds populairder en wordt soms gevolgd door aanvullende cosmetische chirurgie.

Borstkanker

Mannen kunnen borstkanker krijgen, hoewel 99% van alle borsttumoren zich bij vrouwen voordoet. Aangezien borstkanker bij de man niet veel voorkomt, wordt het soms niet vermoed als een oorzaak van symptomen. Als gevolg daarvan heeft borstkanker bij de man zich vaak al tot een vergevorderd stadium ontwikkeld voordat de diagnose wordt gesteld. De prognose is dezelfde als die bij vrouwen met een tumor in hetzelfde stadium.

Behandelopties zijn in het algemeen dezelfde als die bij vrouwen worden toegepast (chirurgie, radiotherapie en chemotherapie), behalve dat een borstsparende ingreep zelden wordt uitgevoerd. Als uit een onderzoek van weefselmonsters blijkt dat de tumor door geslachtshormonen groeit, worden deze hormonen onderdrukt met het geneesmiddel tamoxifen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Structuur

Next: Puberteit

Figures
Tables
Disclaimer