THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Weefsels en organen

Een aantal met elkaar samenhangende gelijksoortige cellen vormt samen een weefsel. De cellen binnen een weefsel zijn niet allemaal identiek, maar ze werken samen bij het vervullen van bepaalde taken. In een weefselmonster dat bij een biopsie wordt afgenomen, zijn onder de microscoop vele celtypen te zien, ook al is de arts misschien maar in één van deze typen geïnteresseerd.

Bindweefsel is het stevige, vaak vezelige weefsel dat de structuren in het lichaam bijeenhoudt en ondersteunt. Het is in vrijwel elk orgaan aanwezig. Huid, pezen en spieren zijn er voor een aanzienlijk deel uit opgebouwd. Bindweefsel en de cellen waaruit het bestaat, kunnen uiteenlopende eigenschappen hebben, afhankelijk van de plaats in het lichaam.

illustrative-material.figure-short 2

In de romp gelegen organen

In de romp gelegen organen

De diverse functies van het lichaam worden uitgevoerd door organen. Een orgaan is een herkenbare structuur die specifieke functies vervult. Voorbeelden zijn het hart, de longen, de lever, de ogen en de maag. Een orgaan bestaat uit verschillende soorten weefsels en dus ook uit verschillende celtypen. Zo bevat het hart spierweefsel, dat kan samentrekken en zodoende het bloed rondpompt, maar ook vezelig weefsel voor de kleppen en speciale cellen die de snelheid en het ritme van de hartslag regelen. Het oog bevat spiercellen die zorgen voor het wijder en nauwer worden van de pupil, doorzichtige cellen die de lens en het hoornvlies vormen, cellen die de vloeistof in de oogbol produceren, lichtgevoelige cellen en zenuwcellen die impulsen aan de hersenen doorgeven. Zelfs een ogenschijnlijk simpel orgaan als de galblaas bestaat uit verschillende typen cellen, zoals die van de binnenbekleding die bestand moeten zijn tegen de inwerking van gal, spiercellen die zich kunnen samentrekken om de gal af te geven en cellen die de stevige, vezelige buitenwand vormen en het orgaan als geheel bijeenhouden.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Cellen

Next: Orgaanstelsels

Figures
Tables
Disclaimer