THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

Als mensen een eeuw geleden zwaar gewond raakten of een ernstige infectie opliepen, leidde dit vrijwel altijd binnen korte tijd tot de dood. Ook degenen bij wie zich een hartaandoening of kanker openbaarde, hadden na de diagnose niet lang meer te leven. De meeste mensen verwachtten hooguit dat de arts iets tegen het ongemak deed.

Vandaag de dag wordt de dood vaak eerder beschouwd als een gebeurtenis die oneindig kan worden uitgesteld dan als een wezenlijk onderdeel van het leven. Dankzij medische ingrepen kan het leven van mensen die bijvoorbeeld lijden aan een hartziekte, kanker, CVA (cerebrovasculair accident, ‘beroerte'), COPD (chronic obstructive pulmonary disease, chronische obstructieve longaandoening), longontsteking en dementie gewoonlijk worden verlengd, waardoor ze vaak nog jaren met een redelijk goede kwaliteit van leven en functioneren voor zich hebben. Soms kunnen dergelijke ingrepen het leven wel verlengen, maar nemen de kwaliteit van leven en het functioneren af.

Praten over de waarschijnlijke afloop van een ziekte, met inbegrip van overlijden en het stervensproces, vormt een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg. Er zijn verschillen in het taalgebruik en in het gemak waarmee artsen en patiënten over dergelijke onderwerpen praten. Mensen moeten in het algemeen proberen inzicht te krijgen in hun situatie en in het vermoedelijke ziektebeloop en voorkeuren aangeven over behandeling en ondersteuning door familie en gezin (see Wilsonbekwaamheid). Mensen die niet met hun arts over overlijden en het stervensproces willen praten, moeten beseffen dat belangrijke beslissingen zonder hun inbreng kunnen worden genomen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Stervensproces (verloop van de terminale fase)

Figures
Tables
Disclaimer