THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Resource

Topics

Geneesmiddelen: handelsnamen en generieke namen

De meeste op recept verkrijgbare geneesmiddelen die in de handel worden gebracht, krijgen handelsnamen (men spreekt ook wel van ‘merknamen' of ‘specialités') om aan te geven dat deze uitsluitend door één bepaalde fabrikant worden vervaardigd en in de handel worden gebracht. Als het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de commissie die in Nederland geneesmiddelen beoordeelt op veiligheid en effectiviteit, het geneesmiddel goedkeurt, krijgt het een generieke naam (officiële naam) en een handelsnaam (merknaam). Door de handelsnaam wordt het middel herkenbaar als het exclusieve eigendom van een bepaald bedrijf. Een handelsnaam kan worden geregistreerd voor een product dat een enkel actief bestanddeel bevat, met of zonder toevoegingen, of voor een product dat twee of meer actieve bestanddelen bevat.

Een geneesmiddel dat door verschillende bedrijven in de handel wordt gebracht, kan verschillende handelsnamen hebben. Een geneesmiddel dat in één land wordt vervaardigd en in veel landen in de handel wordt gebracht, kan in elk land een verschillende handelsnaam hebben.

In dit boek worden voor zover mogelijk generieke namen gebruikt. Omdat handelsnamen echter veel worden gebruikt en soms gemakkelijker worden herkend, worden in de onderstaande alfabetische lijst de meeste in dit boek genoemde generieke geneesmiddelen vermeld, samen met veel van de bijbehorende handelsnamen.

Enkele uitzonderingen daargelaten, worden in deze lijst alleen de handelsnamen vermeld van geneesmiddelen die in Nederland in de handel zijn. De lijst is niet volledig en er is niet getracht voor elk middel alle op dit ogenblik gangbare handelsnamen op te nemen. Enkele middelen in de lijst bevinden zich in de onderzoeksfase en zullen mogelijk later als toegelaten nieuwe geneesmiddelen worden vrijgegeven.

Opname van een geneesmiddel in deze lijst houdt geen goedkeuring in van het gebruik van het middel en betekent evenmin dat een middel werkzaam of veilig is. Veel geneesmiddelen worden vrijwel uitsluitend onder hun generieke naam in de handel gebracht. Opname in deze lijst van de handelsnaam van een dergelijk geneesmiddel houdt geen goedkeuring of voorkeur in voor de handelsversie tegenover de generieke versie.

Bij de keuze van een geneesmiddel dienen artsen op hun eigen oordeel af te gaan omdat iedere patiënt afzonderlijk moet worden beoordeeld. Verder komt door nieuw onderzoek en klinische ervaring voortdurend nieuwe informatie beschikbaar die van invloed kan zijn op de keuze van de behandeling en deskundigen zijn het niet altijd eens over wat de beste behandeling is.

Patiënten hebben er belang bij goed geïnformeerd te zijn over gebruikte medicatie en moeten niet aarzelen artsen, verpleegkundigen of apothekers informatie over geneesmiddelen te vragen. Wanneer iemand vrij (dus zonder recept) verkrijgbare geneesmiddelen gebruikt, dient hij altijd de informatie op de verpakking en de eventuele bijsluiter te lezen. Als iemand vragen over deze informatie heeft, dient hij deze met een apotheker of arts te bespreken. De huisarts dient op de hoogte te worden gesteld van het gebruik van zonder recept verkrijgbare geneesmiddelen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Algemeen toegepaste medische onderzoeksmethoden

Figures
Tables
Disclaimer