THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Diffuse intravasale bloedstolling

Diffuse intravasale bloedstolling is een aandoening waarbij overal in de bloedstroom kleine bloedstolsels ontstaan, waardoor kleine bloedvaten worden afgesloten en de bloedplaatjes en stollingsfactoren die nodig zijn voor het stoppen van bloedingen opraken.

Diffuse intravasale bloedstolling begint met overmatige stolselvorming. Deze overmatige stolselvorming wordt meestal gestimuleerd door een stof die in het bloed terechtkomt bij sommige ziekten (zoals een infectie of bepaalde vormen van kanker) of als complicatie bij een bevalling, het achterblijven van een dode foetus of een operatie. Patiënten met ernstig hoofdletsel of die door een gifslang gebeten zijn, lopen eveneens risico. Wanneer er geen stollingsfactoren en bloedplaatjes meer over zijn, ontstaan ernstige bloedingen.

Symptomen en diagnostisch onderzoek

Diffuse intravasale bloedstolling kan plotseling ontstaan en ernstige vormen aannemen. Als deze aandoening na een operatie of bevalling ontstaat, kan een bloeding onbeheersbaar zijn. Er kunnen bloedingen ontstaan op de plaats waar een intraveneuze injectie is gegeven, in de hersenen, in het maag-darmkanaal, in de huid, in de spieren en in lichaamsholten. Als diffuse intravasale bloedstolling langzaam ontstaat, zoals bij patiënten met kanker, komen bloedstolsels in aders vaker voor dan bloedingen.

Met bloedonderzoek kan worden aangetoond dat het aantal bloedplaatjes gedaald is en dat het lang duurt voordat het bloed stolt. De diagnose ‘diffuse intravasale bloedstolling' wordt bevestigd als uit bloedonderzoek blijkt dat de hoeveelheden stollingsfactoren afgenomen zijn en er sprake is van grote hoeveelheden eiwitten die geproduceerd worden wanneer stolsels door het lichaam worden afgebroken (afbraakproducten van fibrine).

Behandeling

De onderliggende oorzaak, of het nu een verloskundig probleem, een infectie of kanker betreft, moet worden opgespoord en behandeld. De stollingsproblemen nemen af wanneer de oorzaak wordt behandeld.

Acute diffuse intravasale bloedstolling is levensbedreigend en moet als spoedgeval worden behandeld. Via transfusies worden bloedplaatjes en bloedstollingsfactoren toegediend om tekorten aan te vullen en de bloeding te stoppen. Heparine kan worden toegediend aan patiënten met een meer chronische, lichtere vorm van diffuse intravasale bloedstolling, waarbij bloedstolling een groter probleem is dan bloedingen. Een andere, nieuwe mogelijkheid is de toediening van specifieke antistollingspreparaten, zoals geactiveerd proteïne C.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Trombofilie

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer