THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Therapietrouw bij ouderen

Hoewel therapietrouw waarschijnlijk niet door de ouderdom zelf wordt beïnvloed, wordt het wel beïnvloed door verschillende factoren die bij ouderen vaak voorkomen, zoals lichamelijke of geestelijke problemen, het gebruik van verscheidene geneesmiddelen en een verhoogd risico van interacties tussen geneesmiddelen en van bijwerkingen. Bij gebruik van verschillende geneesmiddelen wordt het moeilijker te onthouden wanneer welk geneesmiddel moet worden ingenomen en stijgt het risico van ongunstige interacties tussen geneesmiddelen (Factoren die de reactie op geneesmiddelen beïnvloeden), vooral wanneer ook nog zelfzorgmiddelen worden gebruikt. Mogelijk is de arts in staat het behandelplan te vereenvoudigen, waardoor de therapietrouw toeneemt en het risico van interacties afneemt. Dit kan bijvoorbeeld door een geneesmiddel te gebruiken dat twee functies heeft of door het aantal keren dat een middel moet worden ingenomen te verlagen.

Doordat ouderen over het algemeen gevoeliger zijn voor geneesmiddelen dan jongere mensen, zullen bij hen eerder bijwerkingen optreden en hebben ze mogelijk een lagere dosis van bepaalde geneesmiddelen nodig (Geneesmiddelen bij ouderen).

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Therapietrouw bij kinderen

Next: Verbetering van therapietrouw

Figures
Tables
Disclaimer