THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Antacida en middelen tegen indigestie

Zuurbranden, indigestie en brandend maagzuur zijn enkele van de vele termen die worden gebruikt om maag-darmproblemen te omschrijven. De zelfdiagnose indigestie is riskant omdat de oorzaken kunnen variëren van een lichte reactie op voedsel tot een maagzweer of zelfs maagkanker. Soms lijken symptomen van hartziekte op die van acute maag-darmstoornis. Als de symptomen lan

ger dan 2 weken aanhouden, dient men een arts te raadplegen.

De behandeling van maag-darmproblemen heeft tot doel de productie van maagzuur te voorkomen of het maagzuur te neutraliseren. Histamine-2 (H2)-receptorantagonisten, waaronder cimetidine, famotidine, nizatidine en ranitidine, helpen zuurbranden te voorkomen door de zuurproductie in de maag te verminderen. Antacida (zuurbindende middelen) neutraliseren maagzuur – weliswaar niet volledig – van een zuurgraad (pH-waarde) van 2 (zeer zuur) naar 3 tot 4. Hierdoor wordt bijna 99% van het maagzuur geneutraliseerd en nemen de symptomen bij de meeste mensen aanzienlijk af. Antacida geven sneller verlichting dan H2-receptorantagonisten, maar bij H2-receptorantagonisten houdt deze langer aan.

De meeste zuurbindende middelen bevatten een of meer van de volgende vier werkzame bestanddelen: aluminiumzouten, magnesiumzouten, calciumcarbonaat en natriumbicarbonaat. Alle producten bieden binnen een minuut verlichting, maar de werkingsduur varieert van slechts ongeveer 10 minuten tot meer dan anderhalf uur.

Antacida kunnen met veel verschillende op recept verkrijgbare geneesmiddelen interacties vertonen. Het is daarom verstandig een apotheker te raadplegen over interacties tussen geneesmiddelen voordat antacida worden gebruikt. Iedereen met hartproblemen, een hoge bloeddruk of nierproblemen dient een arts te raadplegen voordat een antacidum wordt gekozen. De H2-receptorantagonist cimetidine kan ook interacties vertonen met een aantal op recept verkrijgbare geneesmiddelen.

Aluminium en magnesium

Antacida met zowel aluminiumzouten als magnesiumzouten werden ooit als ideaal beschouwd omdat het ene bestanddeel het andere aanvulde. Aluminiumzouten, die langzaam oplossen in de maag, werken geleidelijk, maar geven langdurig verlichting. Ze veroorzaken echter ook obstipatie. Magnesiumzouten werken snel en neutraliseren zuren effectief. Ze kunnen echter ook laxerend werken. Antacida met zowel aluminium als magnesium zouden een snelle, langdurige verlichting met minder risico van diarree of obstipatie moeten bieden. Voor langdurig gebruik zijn deze middelen echter niet geschikt. Langdurig gebruik kan de botten verzwakken doordat fosfor en calcium aan het lichaam worden onttrokken. Bovendien bestaat er bij langdurig gebruik kans op nierbeschadiging.

Calciumcarbonaat

Calciumcarbonaat (kalk) is lange tijd het belangrijkste antacidum geweest. Calciumcarbonaat werkt snel, waarbij enige gasvorming (kooldioxide; CO2) optreedt. Calciumcarbonaat wordt toegediend in hoeveelheden die variëren van 500 tot 1000 mg per tablet of dosis. Aangezien calciumcarbonaat voor bijna de helft uit calcium bestaat, is het een goedkope bron van calcium. Bij inname van te veel calcium bestaat echter het risico van een overdosis. (Calcium)

Natriumbicarbonaat (zuiveringszout)

Een van de goedkoopste en gemakkelijkst te verkrijgen antacida staat gewoon in het keukenkastje. Natriumbicarbonaat (zuiveringszout of bakpoeder) neutraliseert zuur nog sneller dan calciumcarbonaat. De oprisping na het gebruik van bakpoeder is een teken dat dit antacidum werkt. De oprisping wordt veroorzaakt door het vrijkomen van kooldioxidegas, wat optreedt wanneer het antacidum het zuur neutraliseert.

Hoewel natriumbicarbonaat op korte termijn een oplossing kan vormen voor maag-darmstoornissen, kan te veel ervan het zuur-basenevenwicht van het lichaam verstoren en leiden tot metabole alkalose (Alkalose). Het hoge natriumgehalte kan ook problemen veroorzaken bij patiënten met hartfalen of hoge bloeddruk.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Geneesmiddelen tegen allergieën

Next: Middelen tegen reisziekte

Figures
Tables
Disclaimer