THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Middelen tegen reisziekte

Veel geneesmiddelen die worden gebruikt om reisziekte te voorkomen, zijn antihistaminica (Middelen tegen verkoudheid). Soms worden ze voorgeschreven, maar ze zijn ook vrij verkrijgbaar. Geneesmiddelen tegen reisziekte werken meestal het best als ze 30 tot 60 minuten voor de reis worden ingenomen.

Middelen tegen reisziekte maken de gebruiker vaak slaperig en minder alert. Personen die activiteiten verrichten die alertheid of concentratie vereisen (zoals autorijden), dienen geen middelen tegen reisziekte te gebruiken. Een middel tegen reisziekte mag niet samen worden gebruikt met alcohol, slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen of andere middelen die ook sufheid veroorzaken en de alertheid doen afnemen.

illustrative-material.table-short 3

MIDDELEN TEGEN REISZIEKTE: VOORZORGSMAATREGELEN BIJ KINDEREN

werkzaam bestanddeel

kinderen aan wie het geneesmiddel niet mag worden gegeven (tenzij door een arts aangegeven)

cyclizine

jonger dan 6 jaar

meclozine

jonger dan 12 jaar

meclozine

jonger dan 12 jaar

Andere bijwerkingen van antihistaminica komen minder vaak voor (Middelen tegen verkoudheid). Bij baby's en zeer jonge kinderen kan agitatie optreden. Hierom mag hun alleen onder toezicht van een arts een middel tegen reisziekte worden gegeven. Bij jonge kinderen kan een te hoge dosis leiden tot hallucinaties of zelfs epileptische aanvallen, mogelijk met fatale afloop.

Ouderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, dienen altijd een arts te raadplegen voor ze een geneesmiddel gebruiken dat een antihistaminicum bevat. Hetzelfde geldt voor patiënten met nauwehoekglaucoom, hartziekte, obstipatie of een vergrote prostaat.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Antacida en middelen tegen indigestie

Next: Slaapmiddelen

Figures
Tables
Disclaimer