THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Tricuspidalisstenose

Bij tricuspidalisstenose is de opening van de tricuspidalisklep vernauwd, zodat het bloed minder gemakkelijk vanuit de rechter boezem naar de rechter kamer stroomt.

Als een tricuspidalisstenose jarenlang bestaat, wordt de rechter boezem vergroot doordat de vernauwde klepopening de doorstroming van het bloed belemmert en dus het bloedvolume in de boezem toeneemt. Dit toegenomen bloedvolume leidt op zijn beurt tot een hogere druk in de aders die het bloed vanuit het lichaam (behalve de longen) terugvoeren naar het hart. Tegelijkertijd wordt de rechter kamer echter kleiner, doordat er minder bloed vanuit de rechter boezem binnenstroomt. Tricuspidalisstenose komt niet vaak voor.

Vrijwel alle gevallen zijn het gevolg van acuut reuma, een ziekte die in Noord-Amerika, Austraal-Azië en West-Europa tegenwoordig vrijwel niet meer voorkomt. In zeldzame gevallen kan de aandoening worden veroorzaakt door een tumor in de rechter boezem, een bindweefselziekte of, zeer zeldzaam, door een aangeboren hartafwijking.

De symptomen zijn gewoonlijk gering. De patiënt kan last hebben van hartkloppingen, een trillend onaangenaam gevoel in de hals, een koude huid en vermoeidheid. Als de verhoogde druk in de aders leidt tot een vergrote lever, kan dit een onaangenaam gevoel in de buik geven.

Met een stethoscoop kan de arts soms het kenmerkende geruis van tricuspidalisstenose beluisteren. Op een thoraxfoto is te zien dat de rechter boezem is vergroot. Met behulp van echocardiografie (Echocardiografie en andere echografische procedures) kunnen de vernauwde klepopening en de hoeveelheid bloed die erdoor stroomt, worden afgebeeld, zodat de ernst van de stenose kan worden vastgesteld. Met elektrocardiografie (ECG (Elektrocardiografie) ) kunnen bepaalde veranderingen worden aangetoond die erop duiden dat de wand van de rechter boezem zwaar wordt belast.

Tricuspidalisstenose is zelden zo ernstig dat operatief ingrijpen noodzakelijk is.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Tricuspidalisinsufficiëntie

Next: Pulmonalisstenose

Figures
Tables
Disclaimer