THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Symptomen en diagnose

Bij een shock veroorzaakt door een te gering bloedvolume of door onvoldoende pompwerking van het hart zijn de symptomen gelijk. De shocktoestand kan beginnen met lethargie (futloosheid), slaperigheid en verwardheid. De huid voelt koud en klam aan en ziet vaak bleek en blauwachtig. Als op de huid wordt gedrukt, komt de kleur veel langzamer terug dan normaal. Onderhuids kan een blauwachtig netwerk van lijnen te zien zijn. De polsslag is zwak en snel, tenzij de shock juist wordt veroorzaakt door een lage hartfrequentie. De patiënt ademt gewoonlijk snel, maar als overlijden nabij is, kan de frequentie van ademhaling en polsslag afnemen. De bloeddruk wordt zo laag dat deze met een bloeddrukmeter vaak niet meer te meten is. Uiteindelijk kan de patiënt niet meer rechtop zitten zonder flauw te vallen en kan hij overlijden.

Wanneer de shock door overmatige verwijding van de bloedvaten wordt veroorzaakt, zijn de symptomen iets anders van aard. Zo kan de huid vooral in het begin juist warm aanvoelen en rood van kleur zijn. In een later stadium kunnen bij dit type shock door overmatige verwijding van de bloedvaten echter ook een koude, klamme huid en lethargie voorkomen.

In de vroegste stadia van shock, vooral bij septische shock, kunnen veel van deze symptomen ontbreken of niet opvallen als er niet speciaal op wordt gelet. Bij ouderen is verwardheid soms het enige symptoom. De bloeddruk is zeer laag. De urineproductie is sterk verminderd (doordat er minder bloed naar de nieren wordt gevoerd) en afvalproducten van de stofwisseling hopen zich op in het bloed.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Prognose en behandeling

Figures
Tables
Disclaimer