THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
Sections
Resources
MSD en de MSD Manuals

MSD (buiten de US en Canada MSD genaamd) zet zich in voor het beste in de geneeskunde: 'bringing out the best in medicine'. Met dat voor ogen stelt MSD als service aan de samenleving alle MSD Manuals zonder winstoogmerk beschikbaar.

Compleet, correct & to the point
  • Legt ziektes uit, wie ze kan krijgen, de verschijnselen, hoe ze worden vastgesteld, hoe ze voorkomen kunnen worden en hoe ze behandeld kunnen worden; geeft ook informatie over prognose.

  • Gebaseerd op het meest geraadpleegde medische naslagwerk—The MSD Manual—maar in alledaagse taal geschreven door 300 voortreffelijke auteurs.

  • Door Merck & Co., Inc. gratis aangeboden via internet als service aan de samenleving.

Redactie

Mark H. Beers, MD, Editor-in-Chief

Andrew J. Fletcher, MB, BChir, Thomas V. Jones, MD, MPH, Robert Porter, MD, Senior Assistant Editors

Michael Berkwits, MD, Justin L. Kaplan, MD, Assistant Editors

Editorial Board

Sarah L. Berga, MD

Marjorie A. Bowman, MD, MPA

Douglass A. Drossman, MD

L. Jack Faling, MD

Eugene P. Frenkel, MD

Glen O. Gabbard, MD

Michael Jacewicz, MD

Gerald L. Mandell, MD

John E. Morley, MD

G. Victor Rossi, PhD

Albert A. Rundio, Jr., PhD

H. Ralph Schumacher, Jr., MD

Peter, G. Szilagyi, MD, MPH

Paul H. Tanser, MD

Wat is er anders aan de onlineversie

Deze onlineversie lijkt sterk op de gedrukte versie van deMSD Manual Medisch Handboek — Tweede, geheel herziene editie,behalve:

  • Alfabetische volgorde

    Voor het gemak staan secties, hoofdstukken en onderwerpen in de onlineversie op alfabet. Van sommige hoofdstukken en onderwerpen zijn de titels aangepast om het alfabetiseren relevanter te maken.

  • Updates

    De onlineversie wordt periodiek bijgewerkt met nieuwe informatie.

Purchasing Information

Disclaimer