THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Blastomycose

Blastomycose (Noord-Amerikaanse blastomycose, ziekte van Gilchrist) is een infectie die wordt veroorzaakt door de schimmel Blastomyces dermatitidis.

Sporen van Blastomyces komen waarschijnlijk door inademing via de luchtwegen in het lichaam. Blastomycose tast daardoor voornamelijk de longen aan (see Schimmelpneumonie), maar verspreidt zich soms via het bloed naar andere delen van het lichaam, onder andere de huid. De meeste infecties komen voor in de Verenigde Staten, hoofdzakelijk in het zuidoosten en in het dal van de rivier de Mississippi. De ziekte komt in Nederland niet voor. Infecties hebben zich ook voorgedaan in ver uit elkaar gelegen delen van Afrika. Mannen van 20 tot 40 jaar worden het vaakst geïnfecteerd. Anders dan de meeste andere schimmelinfecties komt blastomycose niet vaker voor bij aidspatiënten.

Symptomen en diagnose

Blastomycose van de longen begint geleidelijk met koorts, rillingen en hevige transpiratie. De patiënt kan ook last krijgen van pijn op de borst, ademhalingsproblemen en hoesten waarbij soms sputum wordt opgegeven. De longinfectie verergert meestal langzaam, al treedt soms zonder behandeling verbetering op.

Wanneer blastomycose zich verspreidt, kunnen veel delen van het lichaam worden aangetast, maar de huid, de botten en het urogenitale stelsel zijn de meest voorkomende plaatsen. Een huidinfectie begint met zeer kleine, verhoogde bobbels (papulae), die pus kunnen bevatten. Vervolgens ontwikkelen zich verheven, wratachtige plekken, omgeven door kleine, pijnloze abcessen (ophopingen van pus). Pijnlijke zwelling in de botten kan optreden. Ook kan bij mannen een pijnlijke zwelling van de bijbal (een kronkelige strengvormige structuur die aan de zaadbal vastzit) of pijn door een prostaatinfectie (prostatitis) ontstaan.

De diagnose ‘blastomycose' wordt gesteld door sputum of geïnfecteerd weefsel naar een laboratorium te sturen voor microscopisch onderzoek en kweek.

Prognose en behandeling

Blastomycose kan met intraveneuze amfotericine B of orale itraconazol worden behandeld. Met behandeling voelt de patiënt zich al redelijk snel beter, maar het middel moet maandenlang worden gebruikt. Zonder behandeling verergert de infectie langzaam en leidt uiteindelijk tot de dood.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Aspergillose

Next: Candidiasis

Figures
Tables
Disclaimer