THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Cryptokokkose

Cryptokokkose is een infectie die wordt veroorzaakt door de schimmel Cryptococcus neoformans.

Cryptococcus komt overal ter wereld voor, maar infectie was betrekkelijk zeldzaam totdat de aidsepidemie begon. De schimmel infecteert soms patiënten met de ziekte van Hodgkin of sarcoïdose en mensen die langdurig corticosteroïden gebruiken.

Cryptokokkose treedt hoofdzakelijk op in de weefsels die de hersenen en het ruggenmerg bedekken (hersenvliezen of meninges), wat leidt tot hersenvliesontsteking (meningitis), en in de longen en op de huid. Soms worden andere organen aangetast.

Symptomen en diagnose

Cryptokokkose veroorzaakt meestal lichte en vage symptomen. Mensen met meningitis ontwikkelen hoofdpijn en zijn verward. Mensen met longinfectie hebben mogelijk helemaal geen symptomen, hoewel sommigen hoesten of pijn in de borst hebben. Een ernstige longinfectie veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden.

Om de diagnose te stellen worden monsters van weefsel en lichaamsvloeistoffen afgenomen en onderzocht. Bloed en ruggenmergvloeistof kan op antilichamen tegen Cryptococcus worden onderzocht.

Prognose en behandeling

Mensen met een goede afweer bij wie Cryptococcus slechts in een klein deel van hun longen voorkomt, hoeven meestal niet te worden behandeld. Geneesmiddelen die worden gebruikt om mensen met een verminderde afweer te behandelen, zijn onder meer fluconazol, amfotericine B en soms flucytosine.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Coccidioïdomycose

Next: Histoplasmose

Figures
Tables
Disclaimer