THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

Het risico van bepaalde vormen van kanker kan mogelijk worden verkleind door verandering in te voeren in voedingsgewoonten en andere aspecten van de levensstijl. Hoe het risico kan worden verkleind, is afhankelijk van de specifieke vorm van kanker. Niet (mee)roken, bijvoorbeeld, kan het risico van longkanker, nierkanker, blaaskanker en hoofd-halskanker aanzienlijk verkleinen. Door het gebruik van snuif- en pruimtabak achterwege te laten, vermindert men het risico van mond- en tongkanker. Door blootstelling aan zonlicht (vooral midden op de dag) te vermijden kan het risico van huidkanker worden verkleind. Dit risico wordt nog verder verkleind wanneer men de blote huid bedekt en zonnebrandmiddelen met een hoge beschermingsfactor tegen ultraviolet licht gebruikt.

Ook andere veranderingen in levensstijl verlagen het risico van diverse vormen van kanker. Door voedingsmiddelen met minder vet te gebruiken blijkt men het risico van borst- en dikkedarmkanker te kunnen verminderen. Het risico van dikkedarmkanker wordt kleiner door gebruik van aspirine en andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's).

De behandeling van kanker is een van de moeilijkste aspecten van de geneeskunde. Er is een breed samengesteld team bij betrokken, dat bestaat uit verschillende artsen (zoals huisartsen, gynaecologen, oncologen, chirurgen, radiotherapeuten en pathologen) en vele andere zorgverleners (zoals verpleegkundigen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en apothekers). Bij de beslissingen over de behandeling worden vele factoren overwogen, waaronder de kans op genezing of op verlenging van het leven wanneer genezing niet mogelijk is, het effect van de behandeling op symptomen, de bijwerkingen van de behandeling en de wensen die bij de patiënt met betrekking tot al deze punten leven. Patiënten die voor kanker worden behandeld, hopen op het beste resultaat en de langste overlevingsduur met de beste kwaliteit van leven. Wanneer zij in aanmerking komen voor radiotherapie of behandeling met geneesmiddelen tegen kanker, moeten zij echter beseffen wat de risico's van deze behandeling zijn. Patiënten met kanker moeten hun wensen over de medische zorg met al hun artsen bespreken, en onder meer aangeven in hoeverre de behandeling moet worden voortgezet wanneer geen genezing mogelijk is). (see Schriftelijke wilsverklaring)

Wanneer de diagnose kanker eenmaal is gesteld, zijn de belangrijkste behandeldoelen zo mogelijk verwijdering van de tumor (door een enkele behandeling of door een combinatie van operatie, radiotherapie en/of chemotherapie) en verkleining van de kans op uitzaaiingen (metastasen). Chemotherapie is meestal de enige behandelmogelijkheid als kankercellen vanuit de oorspronkelijke (primaire) tumor zijn uitgezaaid. Door toepassing van een combinatie van cytostatica (geneesmiddelen tegen kanker) is het soms mogelijk de primaire tumor en kankercellen elders in het lichaam te vernietigen.

Ook als geen genezing mogelijk is, kunnen de symptomen van kanker vaak worden verlicht met een behandeling waarmee de kwaliteit van leven verbetert en de levensduur wordt verlengd (palliatieve therapie). Als een tumor bijvoorbeeld niet operatief kan worden verwijderd, kan hij door bestraling kleiner worden waardoor de pijn en de symptomen in de onmiddellijke nabijheid van de tumor (lokale symptomen) afnemen.

Bij veel vormen van kanker is een complexe behandeling nodig. Dergelijke behandelingen zijn vastgelegd in zogenoemde behandelprotocollen om ervoor te zorgen dat de patiënt de effectiefste zorg krijgt waarbij de minste bijwerkingen ontstaan. Door het gebruik van behandelprotocollen zijn patiënten met dezelfde vorm van kanker in hetzelfde stadium ervan verzekerd dat hun ziekte in een gestandaardiseerde volgorde en met gelijke geneesmiddeldosering wordt behandeld. Dergelijke protocollen zijn het resultaat van zorgvuldig uitgevoerde wetenschappelijke experimenten. De protocollen worden regelmatig verbeterd om het effect te vergroten.

illustrative-material.sidebar 1

Preventie van kanker

Volgens de American Cancer Society kan het risico van bepaalde vormen van kanker worden verkleind door de levensstijl op bepaalde punten te veranderen.

maatregelen die het risico van kanker zeker verkleinen:
  • niet (mee)roken
  • beroepsmatige blootstelling aan carcinogenen (bijvoorbeeld asbest) vermijden
  • langdurige blootstelling aan zonlicht zonder gebruik van zonnebrandmiddelen vermijden
maatregelen die het risico van kanker mogelijk verkleinen:
  • consumptie van vetrijke voedingsmiddelen beperken, vooral van dierlijke oorsprong (bijvoorbeeld vetrijke vleessoorten, zuivelproducten van volle melk)
  • meer fruit en groenten eten
  • lichamelijk actief zijn
  • zorgen voor een gezond lichaamsgewicht

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Operatie

Figures
Tables
Disclaimer