THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Neusbloedingen

Neusbloedingen (epistaxis) hebben allerlei oorzaken, meestal een infectie, neuspeuteren of een verwonding. De kans op neusbloedingen is groter in koude, droge winterlucht. Mensen die acetylsalicylzuur (aspirine) of andere geneesmiddelen gebruiken die de bloedstolling beïnvloeden (antistollingsmiddelen of anticoagulantia), hebben vaker een neusbloeding. Sommige mensen krijgen regelmatig een neusbloeding, anderen vrijwel nooit.

Meestal komt het bloed uit het vaatrijke gebied op het voorste deel van het neustussenschot. Het kan gaan om slechts een paar druppeltjes bloed of een flinke stroom. De meeste neusbloedingen zijn niet zo erg als ze eruitzien. Een bloeding uit het achterste deel van de neus, die vaker bij ouderen voorkomt, is gevaarlijker en moeilijker te behandelen.

Preventie en behandeling

De belangrijkste maatregelen om neusbloedingen te voorkomen zijn: niet in de neus peuteren en 's winters zorgen voor luchtbevochtiging. Sommige mensen hebben baat bij het aanbrengen van wat vaseline of neuszalf op het voorste deel van het neustussenschot.

Een bloeding kan thuis meestal worden gestelpt door de neus vijf tot tien minuten dicht te knijpen. Het is belangrijk om de neus stevig dicht te knijpen en niet te snel los te laten. Andere huismiddeltjes, zoals een plastic zakje met ijsblokjes tegen de neus, tissuepropjes in de neusgaten of het hoofd in een bepaalde stand houden, zijn doorgaans niet doeltreffend.

Als de bloeding niet stopt door de neus dicht te knijpen, moet een arts worden geraadpleegd. De arts vult het bloedende neusgat op met een propje watten dat in een bloedvatvernauwend middel is gedrenkt. De neus wordt plaatselijk verdoofd met lidocaïne, zodat de arts in de neus kan kijken om de plaats van de bloeding te vinden. Vaak wordt aan kleine bloedingen verder niets gedaan. Bij ernstiger of steeds terugkerende bloedingen kan de arts de plaats van de bloeding afdichten (cauteriseren) met een chemische stof, zilvernitraat, of met een elektrocauter (een cauterisatieapparaat waarbij hitte wordt geproduceerd door elektriciteit). Een andere behandeling is plaatsing van een lange absorberende tampon in het neusgat. De tampon zwelt op wanneer deze in aanraking komt met vocht en drukt de plaats van de bloeding dicht. Na twee tot vier dagen wordt de tampon verwijderd. In een enkel geval is het nodig om de gehele neusholte aan één zijde op te vullen met een lange strook verbandgaas. Het verbandmateriaal wordt gewoonlijk na drie tot vier dagen verwijderd.

Bij sommige mensen, vooral ouderen en mensen met een vernauwing van de slagaders (arteriosclerose), kan de plaats van de bloeding meer naar achter in de neus liggen. Een bloeding in dit gebied is zeer moeilijk te stelpen en kan levensbedreigend zijn. Bij dit type neusbloeding kan er een ballonnetje met een speciale vorm in de neus worden gebracht dat wordt opgeblazen om de plaats van de bloeding dicht te drukken. Behandelingen waarbij de neus wordt opgevuld zijn echter vaak onaangenaam en bemoeilijken de ademhaling. Daarom worden mensen die op deze wijze zijn behandeld, in het ziekenhuis opgenomen waar ze zuurstof krijgen en antibiotica om infectie van de neusbijholten te voorkomen. Vanwege het ongemak en de risico's voor de ademhaling bij opvullen van de neus kan de arts het bloedende vat cauteriseren of afbinden terwijl hij door een klein kijkinstrument (endoscoop) in de neus kijkt. De arts kan ook onder röntgendoorlichting een kleine katheter door de bloedvaten opvoeren om op de plaats van de bloeding materiaal te injecteren dat het bloedende vat afsluit.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Perforatie van het tussenschot

Next: Vestibulitis nasalis

Figures
Tables
Disclaimer