THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Oorsuizen

Onder oorsuizen (tinnitus) wordt verstaan het waarnemen van geluid dat niet uit de omgeving afkomstig is en voor anderen waarneembaar is.

Oorsuizen is een symptoom en geen specifieke aandoening. 10 tot 15% van de mensen heeft er (af en toe) in enige mate last van.

Het is vrijwel altijd aanwezig bij lawaaibeschadiging en de ziekte van Ménière, vaak bij otosclerose, binnenoorbeschadiging door infectie of medicamenten en soms bij presbyacusis.

Oorsuizen kan ook optreden bij aandoeningen die niets te maken hebben met de oren, onder meer bij bloedarmoede, hart- en vaatziekten als hoge bloeddruk en arteriosclerose, te langzaam werkende schildklier (hypothyreoïdie) en hoofdletsel. Een pulserend geluid kan worden veroorzaakt door bepaalde tumoren, een verstopte ader, een aneurysma of andere aandoeningen van de bloedvaten.

Het geluid bij oorsuizen kan als zoemend, ruisend, dreunend, fluitend en sissend worden omgeschreven. Sommige mensen horen complexere geluiden die in de loop van de tijd veranderen. Deze geluiden vallen meer op in een stille omgeving en wanneer iemand zich niet op iets anders concentreert. Mensen vinden oorsuizen dan ook vaak het hinderlijkst wanneer ze proberen in slaap te vallen. Oorsuizen wordt echter door iedereen heel anders ervaren: sommigen vinden de symptomen zeer storend, terwijl anderen ze draaglijk vinden.

Diagnose en behandeling

Omdat oorsuizen veel voorkomt bij ooraandoeningen wordt als eerste gehooronderzoek verricht. Vaak wordt ook een MRI van het hoofd gemaakt en een CT-scan van het slaapbeen (het schedelbeen waarin zich een deel van de gehoorgang, het middenoor en het binnenoor bevinden) gemaakt.

Pogingen om vast te stellen welke aandoening het oorsuizen veroorzaakt en hoe deze vervolgens moet worden behandeld, mislukken vaak. Oorsuizen kan met behulp van diverse technieken draaglijk worden gemaakt, zij het dat niet iedereen oorsuizen in dezelfde mate kan verdragen. Vaak kan een hoortoestel het suizen onderdrukken. Veel mensen hebben baat bij achtergrondmuziek om het oorsuizen te maskeren. Sommigen dragen een tinnitusmaskeerder, een apparaat dat als een hoortoestel wordt gedragen en voortdurend neutrale geluiden voortbrengt. In geval van (vrijwel) totale doofheid kan een elektrische binnenoorprothese het oorsuizen verminderen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Tumoren van de gehoorzenuw

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer