THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Trommelvliesperforatie

Bij een trommelvliesperforatie zit er een gaatje in het trommelvlies.

De meest voorkomende oorzaak van een trommelvliesperforatie is een middenoorinfectie (otitis media). Het trommelvlies kan ook worden geperforeerd door een plotselinge drukverandering. Dit kan een drukverhoging betreffen (zoals bij een explosie, klap of tijdens duiken), maar ook een drukdaling (zoals in een vliegtuig). Brandwonden door hitte of chemische stoffen kunnen eveneens een oorzaak zijn. Het trommelvlies kan ook worden geperforeerd (doorboord) door een voorwerp dat in het oor wordt gebracht, zoals een wattenstaafje, of dat per ongeluk in het oor terechtkomt, zoals een laaghangende tak of een potlood. De gehoorbeentjesketen, die het trommelvlies met het binnenoor verbindt, kan ontzet raken of breken als het trommelvlies door een voorwerp wordt doorboord. Fragmenten van de gebroken gehoorbeentjes of het voorwerp kunnen zelfs tot in het binnenoor doordringen. Ook een verstopte buis van Eustachius kan door een ernstig drukverschil perforatie veroorzaken (barotrauma).

Symptomen en diagnose

Een trommelvliesperforatie veroorzaakt plotselinge, hevige pijn die soms wordt gevolgd door bloedverlies uit het oor, gehoorverlies en oorsuizen (tinnitus). (see Oorsuizen)

Het gehoorverlies is ernstiger als de keten van gehoorbeentjes onderbroken is en als het binnenoor beschadigd is. Bij beschadiging van het binnenoor kan ook duizeligheid optreden. Binnen 24 tot 48 uur kan er pus uit het oor vloeien, vooral als er water of ander lichaamsvreemd materiaal in het middenoor is gekomen. Een arts stelt een trommelvliesperforatie vast door met een speciaal instrument, een otoscoop, in het oor te kijken.

Behandeling

Het oor wordt droog gehouden. Als het oor geïnfecteerd raakt, kunnen oordruppels met daarin een antibioticum (en een corticosteroïd) worden gebruikt. Zonder verdere behandeling geneest het trommelvlies meestal vanzelf, maar als dit niet binnen 2 maanden gebeurt, kan het nodig zijn het trommelvlies operatief te herstellen (tympanoplastiek). Als een perforatie niet wordt hersteld, kan er een sluimerende infectie in het middenoor ontstaan (chronische otitis media).

Aanhoudende geleidingsslechthorendheid (see Introductie) duidt erop dat de gehoorbeentjesketen onderbroken is of vastzit, wat operatief kan worden hersteld. Perceptieslechthorendheid of duizeligheid die langer dan een paar uur na een verwonding aanhoudt, wijst erop dat iets in het binnenoor is doorgedrongen of het binnenoor heeft beschadigd.

illustrative-material.figure-short 1

De buis van Eustachius

De buis van Eustachius

De buis van Eustachius zorgt voor een gelijke luchtdruk aan weerszijden van het trommelvlies doordat deze in verbinding staat met de buitenlucht. Als deze buis verstopt is, kan er geen lucht in het middenoor komen, zodat de druk daar afneemt. Wanneer de luchtdruk in het middenoor lager is dan in de gehoorgang, trekt het trommelvlies naar binnen. Het drukverschil kan pijn veroorzaken en het trommelvlies beschadigen of doen scheuren.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Barotrauma

Figures
Tables
Disclaimer