THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

De lever en de galblaas bevinden zich rechtsboven in de buikholte. De organen zijn met elkaar verbonden door afvoergangen, de zogenoemde ‘galwegen', die uitmonden in het eerste gedeelte van de dunne darm (twaalfvingerige darm). Hoewel de lever en de galblaas bij een aantal dezelfde functies betrokken zijn, verschillen ze sterk van elkaar.

illustrative-material.figure-short 1

De lever en de galblaas

De lever en de galblaas

Levercellen produceren gal die door kanaaltjes stroomt: de galbuisjes. Deze kanaaltjes komen samen en vormen de linker en rechter galafvoergang, die op hun beurt samenkomen in de leverbuis. De leverbuis verenigt zich met een afvoergang die met de galblaas verbonden is: de galblaasbuis of ductus cysticus. Beide afvoergangen vormen samen de galbuis (ductus choledochus of ductus biliaris). Net voordat de galbuis bij de sfincter van Oddi in de dunne darm komt, mondt de afvoergang van de alvleesklier in de galbuis uit.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Next: Lever

Figures
Tables
Disclaimer