THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Lever

De wigvormige lever is het grootste en in een aantal opzichten het meest complexe orgaan van het lichaam. Het is de chemische fabriek van het lichaam die veel vitale functies uitvoert, variërend van de regulatie van de spiegels van chemische stoffen in het lichaam tot de productie van stoffen die ervoor zorgen dat het bloed tijdens een bloeding stolt.

Functies van de lever

De lever produceert ongeveer de helft van de totale hoeveelheid cholesterol in het lichaam. De rest is afkomstig uit het voedsel. Het grootste gedeelte van de door de lever gevormde cholesterol wordt gebruikt voor de productie van gal, een groengele, stroperige vloeistof die de spijsvertering bevordert. Cholesterol is ook nodig voor de aanmaak van bepaalde hormonen, zoals oestrogeen, testosteron en de bijnierhormonen, en is een essentieel bestanddeel van elke celmembraan. De lever maakt ook andere stoffen aan, vooral eiwitten, die het lichaam nodig heeft om zijn functies uit te voeren. Stollingsfactoren zijn bijvoorbeeld eiwitten die nodig zijn om het bloed te laten stollen in geval van een bloeding. Albumine is een eiwit dat nodig is om de juiste druk in de bloedbaan te handhaven.

Suikers worden in de lever in de vorm van glycogeen opgeslagen en worden wanneer dat nodig is weer afgebroken en als glucose aan het bloed afgegeven, bijvoorbeeld wanneer de bloedglucosespiegel te laag wordt, zoals het geval is tijdens de slaap wanneer urenlang niets wordt gegeten.

Nog een belangrijke functie van de lever is het afbreken van schadelijke of giftige stoffen die uit de darm zijn opgenomen of die elders in het lichaam zijn ontstaan. Vervolgens worden ze als onschadelijke afbraakproducten in de gal of het bloed uitgescheiden. De in de gal uitgescheiden afbraakproducten komen in de darm terecht en verlaten vervolgens het lichaam met de ontlasting. De in het bloed uitgescheiden afbraakproducten worden er door de nieren uitgefiltreerd en verlaten het lichaam met de urine. De lever zet ook geneesmiddelen om (metaboliseert ze) (see Biotransformatie van geneesmiddelen), waardoor ze inactief worden of gemakkelijker kunnen worden uitgescheiden.

Stoornissen van de leverfunctie kunnen grofweg in twee groepen worden verdeeld: stoornissen die door een afwijking in de levercellen zelf worden veroorzaakt (zoals cirrose en hepatitis) en stoornissen die het gevolg zijn van een obstructie van de galstroom vanuit de lever door de galwegen (zoals galstenen en kanker).

Bloedvoorziening van de lever

De lever krijgt bloed uit de darmen en rechtstreeks uit het hart aangevoerd. De kleine haarvaten in de darmwand monden uit in de poortader, die naar de lever gaat. Het bloed stroomt vervolgens door een netwerk van buisjes in de lever, waar de verteerde voedingsstoffen en eventuele schadelijke stoffen worden verwerkt. De leverslagader voert bloed van het hart naar de lever. Dit bloed bevat zowel zuurstof voor het leverweefsel zelf als cholesterol en andere stoffen die moeten worden verwerkt. Het bloed dat afkomstig is van de darmen mengt zich vervolgens in het leverweefsel met het bloed afkomstig van het hart en stroomt door de leverader terug naar het hart.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Galblaas en galwegen

Figures
Tables
Disclaimer