THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Afwijkingen van de leverslagader

De leverslagader voert zuurstofrijk bloed naar de lever. De slagader verzorgt de belangrijkste bloed- en zuurstoftoevoer naar de lever. Ook de poortader voorziet de lever van bloed, zodat dit essentiële orgaan altijd voldoende bloed krijgt.

Vernauwing of afsluiting: door een vernauwing of afsluiting kan de bloedstroom door de leverslagader afnemen. Als dit gebeurt, stroomt er minder bloed naar de lever. Een vernauwing of afsluiting van de leverslagader kan allerlei oorzaken hebben, zoals een schotwond, chirurgische verwondingen of bloedstolsels. Bloedstolsels ontstaan meestal door een ontsteking van de slagaderwand (arteriitis) of door infusie van celdelingremmende middelen (chemotherapie) of andere giftige/irriterende stoffen. Een afsluiting van de leverslagader kan worden vastgesteld op röntgenfoto's, na inspuiting van een contrastmiddel (arteriografie) of met behulp van magnetischekernspinresonantieangiografie (ook wel aangeduid als ‘magnetic resonance angiography', MRA).

De verminderde bloedstroom door de leverslagader kan ook andere oorzaken hebben, zoals shock (bijvoorbeeld als gevolg van hartfalen of ernstig bloed- of vochtverlies) en sikkelcelziekte.

Doordat de lever over een dubbele bloedvoorziening beschikt, veroorzaakt een verminderde bloedstroom door de leverslagader meestal geen leverbeschadiging of slechts geringe problemen. Bij iemand die een levertransplantatie heeft ondergaan of een bloedstolsel in de poortader heeft gehad, kan de lever door verminderde bloedtoevoer echter wel ernstig worden beschadigd; deze aandoening wordt ‘ischemische hepatitis' genoemd. Ischemische hepatitis geeft vaak minder direct aanleiding tot bezorgdheid dan de problemen die het gevolg zijn van de oorzaak van de verminderde bloedstroom, zoals shock als gevolg van ernstig hartfalen. Symptomen van ischemische hepatitis zijn onder meer misselijkheid, braken en een vergrote en drukgevoelige lever. Afwijkende uitslagen van leverfunctietests helpen de diagnose te bevestigen. De behandeling van ischemische hepatitis richt zich op behandeling van de onderliggende oorzaak en daardoor op herstel van de bloedtoevoer naar de lever. Voor de lever zelf bestaat geen specifieke behandeling.

In tegenstelling tot de lever beschikken de grote galwegen buiten de lever, zoals de linker en rechter galafvoergang en de galbuis, niet over een dubbele bloedvoorziening. Deze galwegen ontvangen hun bloed uitsluitend via de leverslagader. Elke belemmering van de bloedstroom door de leverslagader naar de galwegen kan dus resulteren in beschadiging (ischemie), waardoor sommige cellen waaruit de galwegen zijn opgebouwd, afsterven. Hierdoor kan de betreffende galweg nauwer worden (strictuur), wat tot afsluiting en mogelijk geelzucht leidt (een gelige verkleuring van de huid en het oogwit). De afsluiting wordt behandeld met endoscopische retrograde cholangiopancreatografie (ERCP) (see Diagnostisch onderzoek bij lever‑ en galblaasaandoeningenFigures) en inbrenging van een buisje (stent).

Aneurysma's: een aneurysma is een uitstulping in een zwakke plek in een slagader. (see Aneurysma's)

Een aneurysma in de leverslagader wordt meestal door infectie, atherosclerose, letsel of polyarteriitis nodosa (see Polyarteriitis nodosa) veroorzaakt. Een aneurysma dat tegen een nabijgelegen galweg drukt, kan deze vernauwen of zelfs afsluiten, waardoor er vanuit de lever geen gal meer kan wegstromen. Hierdoor ontstaat geelzucht. Uit een aneurysma kan ook bloed in een nabijgelegen galweg weglekken. Zonder behandeling scheurt tot 75% van de aneurysma's van de leverslagader, met ernstige bloeding en mogelijk overlijden tot gevolg.

Een aneurysma kan worden gediagnosticeerd met behulp van beeldvormend onderzoek, zoals arteriografie waarbij röntgenfoto's worden gemaakt na inspuiting van een contrastmiddel (zichtbaar op röntgenfoto's), of computertomografie (CT) waarbij eveneens een contrastmiddel wordt ingespoten.

Een aneurysma kan worden behandeld door een katheter in de leverslagader in te brengen en een irriterende stof in te spuiten waardoor er een stolsel ontstaat dat de slagader afsluit. Als deze methode (embolisatie) mislukt, moet de slagader langs operatieve weg worden afgebonden (geligeerd).

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Aandoeningen door aderafsluiting

Figures
Tables
Disclaimer