THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Berylliose

Berylliose is een ontsteking van het longweefsel die ontstaat door inhalatie van stof of dampen met beryllium.

In het verleden werd beryllium veelal gewonnen voor toepassing in de elektronica-industrie, chemische industrie en bij de fabricage van tl-buizen. Tegenwoordig wordt beryllium hoofdzakelijk in de ruimtevaartindustrie en voor gietstukken van berylliumaluminium gebruikt. Behalve bij werkers in deze industrieën is berylliose ook incidenteel geconstateerd bij omwonenden van berylliumfabrieken.

Berylliose verschilt in die zin van andere beroepsziekten van de longen dat er bij een lichte mate van blootstelling alleen longproblemen lijken te ontstaan bij mensen die gevoelig zijn voor beryllium. Dit betreft ongeveer 2% van de mensen die met deze stof in aanraking komen. Bij deze mensen kan berylliose al na betrekkelijk korte blootstelling aan beryllium optreden.

Symptomen en diagnose

Soms ontstaat berylliose plotseling (acute berylliose), hoofdzakelijk als een ontsteking van de longen (pneumonitis). De longen zijn dan stug en functioneren slecht. Patiënten met acute berylliose beginnen plotseling te hoesten, de ademhaling verloopt moeizaam en ze vallen af. Bij acute berylliose kunnen ook de huid en de ogen worden aangetast.

Een andere vorm is chronische berylliose, waarbij in de longen abnormaal weefsel ontstaat en de lymfeklieren opzwellen. Bij deze patiënten ontstaan hoesten, ademhalingsproblemen en gewichtsverlies geleidelijk, vaak pas 10 tot 20 jaar na de blootstelling.

De diagnose wordt gesteld op grond van blootstelling aan beryllium in het verleden, de symptomen en de kenmerkende veranderingen op de thoraxfoto. Op röntgenfoto's lijkt berylliose echter veel op de longaandoening sarcoïdose (see Sarcoïdose). Er kan aanvullend immunologisch onderzoek (zoals de beryllium-lymfocytentransformatietest) nodig zijn.

Prognose, preventie en behandeling

Acute berylliose kan ernstig verlopen. De meeste patiënten herstellen met een adequate behandeling (zoals beademing en toediening van corticosteroïden) binnen 7 tot 10 dagen. Sommige patiënten bij wie de ziekte ernstige vormen heeft aangenomen, overlijden echter.

Het ziektebeloop is geheel anders bij mensen bij wie de symptomen pas na lange tijd ontstaan. Patiënten met chronische berylliose houden blijvend klachten, die vaak verergeren. Als de longen ernstig beschadigd zijn, kan overbelasting van het hart ontstaan, met als gevolg een bepaalde vorm van hartfalen (cor pulmonale (see Pulmonale hypertensieSidebar)) en overlijden. Soms worden bij chronische berylliose orale corticosteroïden zoals prednison voorgeschreven, maar in het algemeen hebben deze weinig effect. Berylliose kan worden voorkomen door blootstelling aan beryllium tot een minimum te beperken.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Asbestose

Next: Vezelbewerkerslong

Figures
Tables
Disclaimer