THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Deelname en doelstelling

Als eerste stellen de teamleden vast wat de korte- en langetermijndoelen van de patiënt zijn. Een wat ouder iemand kan bijvoorbeeld graag eens een vliegreis willen maken om een kleinkind te bezoeken. Als deze patiënt door zijn kortademigheid maar 100 meter kan lopen en hij moet 350 meter lopen om aan boord van het vliegtuig te komen, kan het met kleine eindjes tegelijk opvoeren van de loopafstand het eerste kortetermijndoel zijn. De teamleden moeten de patiënt stimuleren, maar tegelijkertijd realistische doelen stellen. Een periodieke (wekelijkse) evaluatie is van belang om te zorgen dat deze doelen worden gehaald.

Het is eveneens belangrijk dat de teamleden vaststellen of er factoren zijn die de effectiviteit van het programma voor een specifieke patiënt beperken. Zulke factoren kunnen problemen van financiële aard zijn, maar ook problemen met vervoer naar het revalidatiecentrum, cognitie en gezinsverhoudingen. Een voorbeeld van een cognitieprobleem is wanneer een longpatiënt ook dement is. Zo'n patiënt moet op een specifieke manier worden benaderd om ervoor te zorgen dat hij beter begrijpt wat er gebeurt. Een voorbeeld van een probleem met gezinsverhoudingen is wanneer een longrevalidatiepatiënt afhankelijk is van een familielid dat hem geestelijk of lichamelijk mishandelt. Het is belangrijk dat de teamleden dergelijke problemen herkennen en een plan opstellen om de patiënt te helpen.

Er worden eveneens langetermijndoelen gesteld. De teamleden leren de patiënt veranderingen in zijn longaandoening te herkennen zodat hij op tijd contact opneemt met zijn arts. De behandeling moet in reactie op de veranderde symptomen misschien worden aangepast.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Inspanningsoefeningen

Figures
Tables
Disclaimer