THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Inspanningsoefeningen

Inspanningsoefeningen vormen waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van longrevalidatie. Door inspanningsoefeningen nemen de gevolgen van inactiviteit en verslechtering van de conditie af, wat leidt tot minder kortademigheid en meer inspanningsvermogen. Door lichamelijke beperkingen kan het type inspanningsoefeningen dat kan worden uitgevoerd echter beperkt zijn. Bij sommige patiënten die afhankelijk zijn van beademingsapparatuur kunnen inspanningsoefeningen nuttig zijn bij afwenning van gebruik van deze apparatuur.

Beenoefeningen vormen de hoeksteen van de training. Omdat bij de meeste dagelijkse bezigheden moet worden gelopen, geniet bij veel longrevalidatieprogramma's lopen de voorkeur als oefening. Er zijn ook patiënten die liever op een hometrainer oefenen. Door een training te kiezen die de patiënt prettig en bevredigend vindt, neemt de therapietrouw op lange termijn toe.

Armoefeningen zijn ook goed voor patiënten met een chronische longziekte die tijdens gewone dagelijkse bezigheden, zoals haarwassen en scheren, last hebben van symptomen. Dergelijke oefeningen zijn nodig omdat sommige schouderspieren zowel bij de ademhaling als bij armbewegingen worden gebruikt en deze spieren door gebruik van de armen snel overbelast kunnen raken.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Deelname en doelstelling

Next: Psychosociale hulpverlening

Figures
Tables
Disclaimer