THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

Longrevalidatie is een oefenprogramma voor patiënten met een chronische longziekte; de belangrijkste doelstelling van de deelnemers is het bereiken en in stand houden van een zo hoog mogelijk niveau van onafhankelijkheid en functioneren. Hoewel de meeste longrevalidatieprogramma's vooral gericht zijn op patiënten met chronische obstructieve longziekte, kunnen patiënten met andere longaandoeningen er eveneens baat bij hebben. Alle leeftijdscategorieën, met inbegrip van mensen ouder dan 70 jaar, kunnen profiteren van longrevalidatie.

Longrevalidatie helpt bij mensen wier kwaliteit van leven wordt aangetast door ernstige kortademigheid, bij mensen die geen lichamelijke inspanning meer verdragen waardoor hun dagelijks leven verstoord raakt, en bij veelvuldige ziekenhuisopnamen of bezoeken aan de afdeling spoedeisende hulp vanwege een longaandoening. Dankzij succesvolle longrevalidatie kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren doordat de kortademigheid afneemt, lichamelijke inspanning beter wordt verdragen, het gevoel van welzijn toeneemt en, in mindere mate, het aantal ziekenhuisopnamen afneemt. Door longrevalidatie neemt de levensduur echter niet duidelijk toe.

Longrevalidatie vindt gewoonlijk poliklinisch of thuis plaats. Klinische longrevalidatie vindt vaak in speciale revalidatiecentra plaats en is voornamelijk bestemd voor patiënten die herstellen na een ziekenhuisopname, vaak vanwege een ernstige aandoening van het ademhalingsstelsel. Deze patiënten zijn vaak niet stabiel genoeg om naar huis te gaan, maar zijn al wel zover opgeknapt dat ze niet meer op de intensivecareafdeling hoeven te verblijven. Longrevalidatie heeft het meest succes wanneer er een scala aan zorgverleners (het longrevalidatieteam) bij betrokken is en de complexe medische zorg goed wordt gecoördineerd. Er bestaat bijvoorbeeld vaak behoefte aan hulp van een ademhalings- of fysiotherapeut, een verpleegkundige, een arts, een psycholoog of maatschappelijk werker, en een diëtist. De meeste patiënten nemen ongeveer 8 tot 12 weken deel aan longrevalidatie.

Longrevalidatie kan samengaan met ondersteunende longtherapie, waartoe onder meer zuurstoftoediening en fysiotherapie van de borstkas behoren. Ondersteunende therapie kan ook worden toegepast bij patiënten die niet aan longrevalidatie meedoen, maar wel aan een chronische longziekte (zoals cystische fibrose of bronchiëctasieën) of een acute longziekte (bijvoorbeeld longontsteking) lijden.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Deelname en doelstelling

Figures
Tables
Disclaimer