THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Hitte-uitputting

Hitte-uitputting is extreem verlies van voornamelijk vocht (dehydratie) als gevolg van hitte, wat tot een verminderd bloedvolume leidt. Dit veroorzaakt allerlei symptomen, soms zelfs onder meer flauwvallen of collaps (flauwte).

Hitte-uitputting is ernstiger dan hittekrampen. De vocht- en zoutvoorraad is sterker verminderd en de klachten zijn ernstiger.

Symptomen en diagnose

Er kan sprake zijn van duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, zwakte, vermoeidheid, hoofdpijn, wazig zien, spierpijn, misselijkheid en braken. Wanneer iemand stilstaat, kan een gevoel van flauwte optreden en kan hij/zij zelfs het bewustzijn verliezen. Vaak baadt men in het zweet. Ook kan er sprake zijn van lichte verwardheid. Soms gaan de hartslag en ademhalingsfrequentie omhoog en daalt de bloeddruk. De lichaamstemperatuur kan normaal of hoog zijn, maar niet hoger dan 40 °C.

De diagnose hitte-uitputting kan meestal worden gesteld op basis van de symptomen en het feit dat deze na blootstelling aan warmte optreden.

Behandeling

De behandeling bestaat uit de toediening van extra vocht (rehydratie) en zouten en het overbrengen van de persoon naar een koele omgeving. Bij lichte symptomen is het soms al voldoende om iemand om de paar minuten wat koele, licht gezouten vloeistof te drinken te geven. Het helpt ook om de kleding los te maken of te verwijderen en natte doeken of ijskompressen op de huid te leggen.

Als er onder meer sprake is van bewustzijnsverlies, verwardheid, snelle ademhaling, snelle hartslag of lage bloeddruk wordt er intraveneus vocht toegediend. Na rehydratie volgt meestal snel en volledig herstel. Als behandeling uitblijft, kan hitte-uitputting resulteren in een hitteberoerte.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Hittekrampen

Next: Hitteberoerte (‘zonnesteek')

Figures
Tables
Disclaimer