THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Acute stressstoornis

Een acute stressstoornis lijkt op een posttraumatische stressstoornis, maar begint binnen vier weken na de traumatische gebeurtenis en duurt slechts twee dagen tot vier weken.

Een persoon met acute stressstoornis heeft een schokkende gebeurtenis meegemaakt. In gedachten beleeft de persoon deze traumatische gebeurtenis steeds opnieuw, hij vermijdt zaken die hem eraan doen denken en wordt steeds angstiger. Daarnaast vertoont hij drie of meer van de volgende symptomen:

  • gevoel van verdoofdheid, afstandelijkheid of gebrek aan emotionele reacties
  • verminderd besef van de omgeving (bijvoorbeeld versuftheid)
  • onwezenlijk gevoel met betrekking tot de dingen om zich heen
  • onwezenlijk gevoel met betrekking tot zichzelf
  • onvermogen om zich een belangrijk deel van de traumatische gebeurtenis te herinneren.

Het aantal mensen met een acute stressstoornis is onbekend. De kans op een acute stressstoornis is groter naarmate de traumatische gebeurtenissen ernstiger zijn.

Behandeling

Veel mensen herstellen van een acute stressstoornis zodra zij zich niet meer in de traumatische situatie bevinden en de juiste steun ontvangen. Deze steun kan bestaan uit het tonen van begrip en empathie voor het leed van de betrokkene en uit het laten beschrijven van wat er is gebeurd en hoe daarop werd gereageerd. Sommige mensen hebben er baat bij om hun ervaringen meerdere malen te beschrijven.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Posttraumatische stressstoornis

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer