THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results
In This Topic
Introductie
Back to Top

Section

Subject

Topics

Introductie

Schizofrenie en waanstoornis zijn afzonderlijke stoornissen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken, zoals paranoia, achterdocht en onrealistische gedachten, kunnen hebben. Schizofrenie gaat echter gepaard met psychose (verlies van contact met de werkelijkheid) en met een achteruitgang in het normale functioneren. Bij waanstoornis daarentegen blijft het contact met de werkelijkheid behouden, behalve wat betreft de zeer specifieke en gerichte onrealistische gedachten waaruit de wanen bestaan; er is minder achteruitgang in het functioneren. Schizofrenie is betrekkelijk algemeen, waanstoornis komt zelden voor.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Introductie

Next: Schizofrenie

Figures
Tables
Disclaimer