THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

De dag van de operatie

Vóór de meeste operaties doet iemand alle kleding, sieraden, hoortoestel, kunstgebit en contactlenzen of bril uit of af en trekt vervolgens ziekenhuiskleding aan. De patiënt wordt naar de voorbereidingsruimte gebracht of naar de operatiekamer voor de laatste voorbereidingen op de operatie. De huid die zal worden opengesneden (operatieterrein) wordt schoongeschrobd met een desinfecterend middel om bacteriën te verwijderen, waardoor infectie mede wordt voorkomen. Een verpleegkundige zal het operatieterrein zo nodig kaalscheren. In een van de aders van de hand of arm wordt een slangetje (katheter) ingebracht waardoor vocht en geneesmiddelen worden toegediend. Om de patiënt rustig te maken, kan intraveneus een bepaald middel worden gegeven.

Als in de voorbehandelingsruimte de laatste voorbereidingen zijn getroffen, wordt de patiënt naar de operatiekamer gebracht. Op dit moment is de patiënt mogelijk nog wakker, maar wel al suffig of al in slaap. De patiënt wordt op de operatietafel gelegd, waarboven speciaal daarvoor bestemde operatielampen hangen. Artsen, verplegend en ander personeel die zich in de buurt van het operatieterrein zullen bevinden of dit aanraken, schrobben hun handen grondig schoon met desinfecterende zeep, waardoor het aantal bacteriën en virussen in de operatiekamer tot een minimum wordt beperkt. Ten behoeve van de operatie dragen ze ook een operatiejas, muts, masker, overschoenen, een steriel schort en steriele handschoenen.

Vervolgens wordt plaatselijke, regionale of algehele anesthesie toegepast.

illustrative-material.figure-short 1

In de operatiekamer

In de operatiekamer

De operatiekamer verschaft een vrijwel steriele omgeving waarin het operatieteam chirurgie kan uitvoeren.

Het operatieteam bestaat uit de chirurg, die de ingreep leidt, een of meer assistenten, de anesthesist, die de toediening van verdovingsmiddelen regelt en de patiënt nauwlettend controleert, de operatieverpleegkundige, die de chirurg de instrumenten aangeeft, en de ‘omloop', een verpleegkundige die extra apparaten en instrumenten naar de operatiekamer brengt.

In de operatiekamer staan monitors waarop de vitale functies van de patiënt worden weergegeven, een instrumententafel en er hangt een operatielamp. Verdovingsgassen worden via een buis in het anesthesieapparaat gebracht. Met behulp van een aan een afzuigmachine bevestigde katheter worden vloeistoffen uit de wond afgevoerd, die anders het zicht op het operatieterrein zouden belemmeren. Voordat de patiënt de operatiekamer wordt binnengebracht, wordt begonnen met toediening van intraveneus vocht. Deze toediening wordt tijdens de operatie voortgezet.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Voorbereidingen op de dag van de operatie

Next: Na de operatie

Figures
Tables
Disclaimer