THE MERCK MANUAL MEDICAL LIBRARY: The Merck Manual of Medical Information--Home Edition
Tips for better results

Section

Subject

Topics

Besluitvorming in de praktijk

Steeds wanneer een besluit over de diagnose en behandeling moet worden genomen, moeten twee dingen worden gedaan. Het eerste is het kiezen uit allerlei informatiebronnen om beter te kunnen bepalen wat het beste kan worden gedaan. Het tweede is het toepassen van wat men uit deze informatiebronnen te weten is gekomen op de situatie van de betreffende patiënt.

Verschillende problemen liggen hierbij op de loer. Tijd is zo'n probleem. Veel besluiten moeten snel worden genomen. Artsen en patiënten hebben mogelijk niet genoeg tijd om alle beschikbare informatie te verzamelen en op bruikbaarheid te beoordelen. De arts moet patiënten ook helpen de informatie uit verschillende bronnen op zijn merites te beoordelen. Zo kan de arts soms meer afgaan op zijn persoonlijke ervaring dan op de resultaten van een klinisch onderzoek.

De arts moet zich een oordeel vormen over de mogelijke werking en bijwerkingen van elke diagnostische aanbeveling. Hij moet de patiënt helpen in te schatten wat de gevolgen zijn als een ernstige aandoening over het hoofd wordt gezien, ook als het niet waarschijnlijk is dat deze bestaat.

Op dezelfde manier worden besluiten over de behandeling genomen. Een arts zal iemand met een lichte aandoening die uiteindelijk vanzelf overgaat waarschijnlijk geen behandeling aanraden die ernstige bijwerkingen kan veroorzaken. Omgekeerd geldt hetzelfde: bij een ernstige aandoening zijn dergelijke bijwerkingen mogelijk het risico waard.

De arts en de patiënt kijken mogelijk verschillend tegen de term ‘risico' aan. Iemand die te horen krijgt welke mogelijke bijwerking een geneesmiddel heeft, kan zich grote zorgen maken omdat die bijwerking ernstig is, ongeacht of deze vaak voorkomt of niet. De arts maakt zich mogelijk minder zorgen als de kans op die bijwerking erg klein is. Het kan ook zijn dat de arts niet begrijpt dat een voor de meeste mensen ogenschijnlijk kleine bijwerking bij een bepaald persoon grote problemen kan veroorzaken. Voor iemand die bijvoorbeeld chauffeur van beroep is, kan het problematisch zijn regelmatig een geneesmiddel te gebruiken dat slaperigheid veroorzaakt.

Vaak is echter de afweging tussen het risico van de ziekte en de behandeling niet zo eenvoudig te maken. Een arts kan de risico's en voordelen (baten) van een behandeling anders inschatten dan de patiënt. Iemand kan een betere afweging maken als hij weet wat de risico's zijn. Een arts kan uitleg over een aantal behandelingen geven en de patiënt vragen daaruit te kiezen. Iemand kan op basis van kennis betere keuzen over medische zorg maken door zich een oordeel te vormen over de relatieve en absolute risico's van de verschillende keuzen en dit oordeel vervolgens aan de eigen normen en waarden te toetsen.

Last full review/revision February 2003

Back to Top

Previous: Deelnemen aan medische besluitvorming

Next: Introductie

Figures
Tables
Disclaimer